Byggahus.se
Husköpare måste betala 700 000 kronor till säljare efter att säljaren aldrig fått betalt för huset och då sålt det vidare till en annan spekulant till en lägre summa.

Du kan läsa artikeln här: Hussäljare får skadestånd på grund av hävt köp
 
Här skulle vara väldigt intressant med mer detaljer.

I texten antyds det att köparen hade rätt att häva avtalet om han inte fick lån, och gjorde det. Men att det inte gick att bevisa att säljaren fått reda på köparens hävning.

OM det är så så aktualiserar det ju dilemmat att i de flesta villkorsklausuler vid fastighetsköp (gäller oftast besiktningsklausuler) så är formuleringen att om köparen vill avbryta affären så skall det ske skriftligen till säljaren före datum xx.

Men en sådan formulering gör det svårt för köparen att få bevis för att säljaren verkligen får den skriftliga hävningen i rätt tid. Säljaren kanske inte är hemma, eller bara hävdar att något brev har inte kommit.

Skickar man det som rek. så kan säljaren undvika att hämta ut det, och därmed är det bevisat att det inte nått säljaren osv.
 
Normalt sätter man (köpare och säljare) väl sin signatur på alla sidorna på dom handlingar som rör ett husköp, vilket intygar att man läst allt som har att göra med köpet.
 
Just det elmont. Men nu är det väl så att säljaren har godkänt klausulen, men hävdar att hon inte vet att den använts ..
 
H hempularen skrev:
Här skulle vara väldigt intressant med mer detaljer.

I texten antyds det att köparen hade rätt att häva avtalet om han inte fick lån, och gjorde det. Men att det inte gick att bevisa att säljaren fått reda på köparens hävning.

OM det är så så aktualiserar det ju dilemmat att i de flesta villkorsklausuler vid fastighetsköp (gäller oftast besiktningsklausuler) så är formuleringen att om köparen vill avbryta affären så skall det ske skriftligen till säljaren före datum xx.

Men en sådan formulering gör det svårt för köparen att få bevis för att säljaren verkligen får den skriftliga hävningen i rätt tid. Säljaren kanske inte är hemma, eller bara hävdar att något brev har inte kommit.

Skickar man det som rek. så kan säljaren undvika att hämta ut det, och därmed är det bevisat att det inte nått säljaren osv.
Beror på hur resten av kontraktet är formulerat. I vårat fall hade det varit enkelt:
 
  • Bild på ett dokumentutdrag med rubriken "§16 Skriftliga meddelanden" som beskriver hur meddelanden ska levereras och anses mottagna enligt ett kontrakt.
  • Gilla
maxmsm
  • Laddar…
Det fanns en giltig klausul att säga upp köpeavtalet om köparen inte fick lån.
Köparen fick inte lån.
Säljarens signatur saknades på uppsägningen av köpeavtalet.

Hon var helt ovetande, i 8 månader, om att köparen ville hoppa av affären.
Hon hade dessutom inte märkt att hon saknade 1.5 miljoner på sitt bankkonto pga köparen inte fått lånet.
Hon har heller inte märkt att hon aldrig skrev på något köpebrev.

Efter 8 månader bryter hon köpeavtalet som hon fortfarande tror köparen står fast vid.

Citat: "Det framstår i och för sig som anmärkningsvärt att S (säljaren) har väntat flera månader med att kontrollera om K (köparen) faktiskt betalat köpeskillingen och att hon inte reagerat på att parterna inte undertecknade något köpebrev. Det finns dock inget stöd i lag eller praxis för att hennes passivitet skulle innebära att hon förlorat sin rätt att häva köpet."

"Det framstår i och för sig som anmärkningsvärt" betyder väl att domstolen inte tror på säljaren?

Men lagen och praxis, prejudicerande dommar, säger att säljaren har rätt till skadestånd.
Köparen har gjort formellt fel, men visste eller visste inte säljaren om att köparen inte fått lån och inte kunde genomföra köpet?
 
D
Hade gärna velat ha mer info då det känns väldigt konstigt.

Inte för det skulle vara så i detta fallet men mer tanke hur det skulle kunna bli så.
Köparen får inte lån men antingen den säger den ska försöka med annan bank eller liknande så tror säljaren köpet ändå kommer genomföras när köparen får lån på annan bank sedan går tiden. Köparen tror köpet är hävt då den inte fick lån och tror säljaren vet om att denne skulle höra av sig om den fick lån på annan bank, sedan går tiden. Säljaren blir förbannad köpet aldrig genomförs, lägger ut igen får sålt det för lägre och går då vidare och stämmer för skillnaden.
 
tveksamt tveksamt skrev:
Beror på hur resten av kontraktet är formulerat. I vårat fall hade det varit enkelt:
Ser ut som en standardtext. Misstänker att det saknas mäklare i det aktuella fallet, annars hade väl den kopia denna haft varit bevis på att köparen begärt återgång av köpet.

Tråkig historia, men bra exempel på att köparen har ett långtgående ansvar mot säljaren så fort köpeavtalet är undertecknat, och att köpebrevet i mångt och mycket är en formalitet som inte påverkar skyldigheterna mellan parterna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.