Ekonomi, Jonas Lindmark

Gamla bolån kostar 0,12 % mer - byt bank

Nya kunder får lägre boränta. Men nästa år blir åtminstone snitträntorna offentliga, om Finansinspektionen står fast vid sitt krav att alla banker från 1 mars ska redovisa sina faktiska bolåneräntor.

Banken premierar inte gamla kunder, byt bank.

Banken premierar inte gamla kunder, byt bank.

Gamla kunder betalar i snitt 0,12 procentenheter mer än nya bolånetagare, berättade Svenska Dagbladet 23 oktober. Källa är en beräkning som Skandia har gjort, baserad på SCB-statistik.

Totalt hade vi svenskar bolån på 2430 miljarder kronor per sista augusti, så skillnaden på 0,12 procent motsvarar nästan 3 miljarder kronor per år i extra ränta. För dig som har ett bolån på en miljon kronor ger 0,12 procent högre ränta en extra kostnad på 100 kronor per månad. Netto efter ränteavdrag blir det 70 kronor per månad, eller 840 kronor per år. Om bolånet är på tre miljoner kronor så betalar gamla kunder i snitt 2520 kronor netto mer per år.

Slutsatsen är (inte oväntat) att det lönar sig att byta bank, men visst är det trist att bankerna har skapat en prissättning som missgynnar trogna kunder. De flesta människor vill knappast ägna tid åt att pruta boräntor och för samhället skapar upprepade bankbyten onödiga kostnader.

Finansinspektionen vill därför införa ett krav att alla banker måste redovisa ett snitt av de boräntor som kunderna faktiskt betalar. Kravet presenterades i ett pressmeddelande 19 september och har skickats ut på remiss. Reglerna är tänkta att börja gälla från och med den 1 mars 2015.

Skandiabanken reagerade snabbt och började redan veckan innan redovisa aktuell ordinarie ränta med 3 månaders bindning, genomsnittlig ränterabatt, samt vilken snittränta kunderna faktiskt betalar. Per sista september är genomsnittsräntan för 3 månaders bindning hos Skandia 1,93 procent. Skandia lovar också att rabatterna ges utan förhandling och att om de räntegrundande faktorerna inte har ändrats så fortsätter rabatten automatiskt varje år. Dock är det ändå oklart om en kund som har fått lägre boränta än snittet kommer att fortsätta få det, eftersom snittrabatten kan ändras.

Läs också
Så genomskådar du banken
Bättre regler för att lösa bundna lån