Vad får vi bygga intill vattnet?

Besvarad 1 mar 2018 av Emil Karlsson

 1. Hej
  Köpt en tomt där det är prickmark i ena änden, som angränsar till vatten. Vår tomtgräns går ner i vattnet, en sk tätningsgräns enligt våra papper. Vad har vi rätt att göra intill vattnet, kan vi bygga en bastu? Eller anlägga en brygga? Eller är det mer att vi kan lägga lite trall och ställa en bänk, alltså inte förankra något?
  Tack på förhand för svar!
   
 2. Svar

 3. Hej,

  Det framgår inte av din beskrivning att området undantagits från strandsskydd. Syftet med strandskyddsreglerna är dels att skydda växt- och djurliv men även att garantera allmänhetens tillgång till området närmast vattnet. Min uppfattning är därför att ni i princip inte får göra någonting som avhåller allmänheten eller ger sken av att allmänheten icke skulle äga tillträde till platsen. Allt det du nämnde är enligt min tolkning förbjudet att göra inom det strandskyddade området utan särskilt tillstånd.

  Dispens från strandskyddet prövas i normalfallet av kommunen.

  Hälsningar

  Emil
   
  Emil Karlsson

  Emil Karlsson

 4. Kommentarer

 5. Z
  zwennebanan ·
  hej, ang. strandskyddsdispens, lite tokigheter jag råkade ut för när jag skulle bygga på landet, min tomt gränsar till åkermark som är 90m brett och där bortom rinner en bäck som är 50cm bred, och jag var tvungen att ha dispens från strandskyddet vilket byggnadsnämnden missat så dom rev upp bygglovet och jag fick söka dispens och 150m nedströms går en byväg, på västra sidan om vägen har länsstyrelsen hand om ansökan och det kostar 3000.- att ansöka, och vid avslag får man pengarna tillbaka, på östra sidan om vägen där jag bor har kommunen hand om ansökan och det kostar oxå 3000.- MEN där får jag inte tillbaka pengarna vid avslag :thinking::thinking:

  Ps. jag fick dispens och har byggt ett hus som jag trivs mycket bra i
  Ds.
   
 6. R
  Ronekma ·
  Om du har en mark som gränsar mot vatten och vill ha den "skyddad" kan du med förebilden om att ha djur stängsla in med exempelvis gärdesgård och i närheten av detta bygga ett väderskydd för djuren! Går ju att göra en fin grill plats eller bastu där...
   
 7. F
  freter ·
  Faktiskt så kan även hagar vara dispenspliktiga. Man måste kunna visa att det är nödvändigt att göra åtgärden på just den platsen.
   
 8. F
  freter ·
  På mark som varit planlagd länge, typ innan 1975 och som inte har en nyare dp än 2009 är OFTAST redan strandskyddet upphävt. Och om planen är nyare finns nästan alltid ett resonemang i dp om hur man förhåller sig till strandskyddet. Kanske har kommunen redan sökt upphävande av all mark planlagd för bostäder?

  PS För en brygga, dvs något som är i vattnet, måste alltid åtminstone en anmälan tför vattenverksamhet göras. Hos länsstyrelsen. Som då brukar ta hand om ev strandskyddsdispens samtidig, oftast billigare än hos kommunen. DS
   

De senast besvarade frågorna

 1. Söndertrasat järnstaket - ersättningsnivå?

  Sopbilen körde för några veckor sedan sönder vårt 6 meter långa järnstaket. Det ansvariga sophämtningsföretaget Suez Recycling AB tog kontakt med oss och meddelade att man skulle stå för en...
 2. Oskälig faktura efter muntligt avtal om löpande räkning på köksrenovering

  Hej, Jag hoppas att ni kan ge lite vägledning och svar i vad som gäller i vårt ärende. Vi köpte ett hus som vi tillträdde 6/11 i år. Innan tillträdet träffade vi en firma som jobbar med...
 3. Kräva tidigare ägare på ersättning för vattenläcka?

  Vi tillträdde ett hus 22/12-17 och vi var där den 25 december och hörde att det susade väldigt i tvättstugan och där sitter vattenmätaren, men den rörde sig inte eftersom vattnet var avstängt. Den...
 4. Granne byggt skogsväg intill gränsen

  Hej! Äger en liten gård, upptäckte igår att en granne byggt en skogsväg intill gränsen. Han har bitvis förlagt den på min mark och i samband med detta raserat min stenmur som är till hälften borta...
 5. Grannens stödmur avviker från bygglov

  Hej! Grannen har byggt stödmur upp till min tomt med höjd ca 1,0 meter i stället för i bygglov godkänd 0,5 meter, med stödfoten på min mark dessutom. Får jag begära att byggnadsnämnden förpliktar...
 6. Bygga hus - delad entreprenad

  Hej! Skall bygga hus på en tomt jag äger. Va/el/fiber är förberett. I övrigt skall en byggentreprenad stå för totalentreprenad bortsett från att vi lyfter ur själva markentreprenaden ur det...
 7. Vad får vi bygga intill vattnet?

  Hej Köpt en tomt där det är prickmark i ena änden, som angränsar till vatten. Vår tomtgräns går ner i vattnet, en sk tätningsgräns enligt våra papper. Vad har vi rätt att göra intill vattnet, kan...
 8. Nybygg villa

  Hej.jag såld nytt byggt villa som privat persson genom maklare firma. Efter fler månaden nya ägare borjä att ringer mig med sina anmärkningar .Blöser gjenom dörren ,blandare borjä att droppa lite...
 9. Måste förrättning leda till förbättring?

  Hej, Vi har för ungefär ett år sedan styckat av en tomt på vilken vi har byggt ett hus som nyligen blev klart. Tomten är runt 3500 m2. Nu vill vi genom en fastighetsreglering tillföra ytterligare...
 10. Grannen har friggebod på vår tomt

  Hej! Vi flyttade in i ett hus för ett tag sedan och efter en tid när man bott in sig lite tyckte jag nog att grannens friggebod stod lite väl nära vårt hus. Efter att ha försökt hitta...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
 • Advokaterna Stefan Häge och Filip Rydin vid Kriström Advokatbyrå svarar på frågor om juridik.

Ställ en fråga

Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Läs mer