Byggahus.se

Tomtgränser - vår granne har flyttat mitt gränsrör

Besvarad 25 aug 2019 av Emil Karlsson

 1. Läser med största intresse i er artikel tomtgränser, staket och grannar (https://www.byggahus.se/ekonomi/tomtgranser-staket-grannar-fastighetsjuristen-forklarar) att "...lantmäteriets karta har ingen rättsverkan...." "...I första hand gäller märken ute på marken. Sitter där järnrör gäller de före förrättningskartan…" och undrar hur juristen råder oss att agera i och med att vår nye granne har grävt upp och godtyckligt flyttat gränsröret som markerar gränsen mellan våra fastigheter.
  Vad göra och i vilken ände börjar vi??
  Vore enormt tacksam för råd!!
  Hälsningar
  Eva
   
 2. Svar

 3. Hej Eva,

  Först och främst så är det bra att du tar tag i frågan, nu när den förefaller vara ganska färsk och aktuell.

  Har någon diskussion förts med grannen? Och hur ställer denna sig till ditt påstående om att denna har grävt upp och flyttat gränsröret? Är det otvistigt?

  Förlorade, eller som i det här fallet bortgrävda gränsmarkeringar kan återutsättas genom så kallad särskilt gränsutmärkning, se 14 kap 15-16 §§ Fastighetsbildningslagen. Det förutsätter dock att gränsen är juridiskt entydig, alltså att det inte finns någon oklarhet om gränsens rätta läge. Det är emellertid ingen billig historia, utan en kostnad om 15 000-20 000 kronor eller mer är absolut att vänta - det beror förstås en del på förutsättningarna. Ansökan om särskild gränsutmärkning görs hos lantmäterimyndigheten. Om grannen medger sitt misstag så är ett alternativ att denna tar på sig kostnaden för åtgärden.

  Om gränsen är osäker kan fastighetsbestämning krävas, kostnaden för fastighetsbestämning delas i normalfallet mellan de som har nytta av den.

  Ett alternativ - som jag personligen inte förordar - skulle kunna vara att istället göra en gränsutvisning, och själva sätta något märke som markerar den rätta fastighetsgränsen. En gränsutvisning har dock ingen juridisk bärighet, varför jag inte tycker att du ska nöja dig med den lösningen.

  Om grannen inte vill medverka till ovanstående och du har säkert på fötterna så kan man välja att gå vidare med särskild gränsutvisning/fastighetsbestämning och tillhörande civilrättslig stämning för att kräva in ersättning för sina utgifter. Avslutningsvis så är det olagligt att flytta gällande gränsmärke, enligt Brottsbalkens 14 kap. 9 § - så du kan ju även vända dig till polisen i ärendet.

  Hälsningar,
  Emil
   
  Emil Karlsson

  Emil Karlsson

  Jurist

 4. Kommentarer

 5. H
  Harrison ·
  Vi ville dra ett enkelt 0,9 m högt grönt trådstaket 0.5 m in på vår tomt pga att vi hade hund och spände ett murarsnöre i luften mellan tomtgränsmarkeringarna. Grannen blev dock rasande och krävde, att murarsnöret måste genast tas ner, eftersom det hänger över deras tomt. Grannen ville inte ha något staket och förbjöd oss att dra det, men vi ansåg att de inte kunde förbjuda det, eftersom det var så lågt och hade en hög genomsiktlighet och den gröna färgen skulle smälta väl in i grönskan.

  Min granne hävdade då, att gränsmarkeringarna i form av järnrör i varje hörn av tomten inte längre gällde, eftersom kommunen hade "bestämt om tomtgränserna", som de uttryckte det. De hävdade, att gränsen inte längre var rak, utan att varje avsnitt av den 70 m långa gränsen skulle bestämmas genom mätning från deras fasader + 4.5 m eller + 6 m. De hävdade, att tomtgränsen gick 2 m in på vår fastighets sida, eftersom deras huvudbyggnad låg endast 4 m från vår gräns och inte 6 m, som den ska vara enligt bygglovet. Gäststugans fasad ligger 3.7 m från tomtgränsen mätt från gränsmarkeringarna, så där skulle den nya tomtgränsen vara 0,8 m längre in på vår sida. Med andra ord hävdade de, att kommunen hade beviljat dem en större tomt i och med bygglovet.

  Vi besökte lantmäteriet och byggkontoret, men där sa de, att gränsmarkeringarna fortfarande gällde, om de fanns och kunde hittas och att byggnader kunde ha hamnat fel t o m 5 m och att man inte kunde använda dem till bestämning av tomtgränsen. Vi konfronterade grannarna om att det inte var rimligt, att kommunen skulle ha beviljat dem en större tomt. Antagligen har de själva också åkt till kommunens byggkontor och lantmäteriet och fått det bekräftat, eftersom de blev tysta och inte längre hindrade vår staketdragning.

  De hade placerat sin torkvinda på vår sida och planterat där några små syrenbuskar, vilka vi erbjöd att ersätta dem á 500 kr,vilket var ett bra pris, men de gick inte med på det. Först när vi hade slagit ner staketrör bland syrenerna, flyttades dem. De hävdade in i det sista och att "de visste, att backen tillhörde dem och att den hade alltid tillhört dem".
   
 6. Fairlane
  Fairlane ·
  Vilken stolle. Att kommunen skulle bestämma om tomtgränsen, jo det vore ju praktiskt. Man kanske skulle svarat med "ja det var kommunens förra beslut. Igår fattade man ett nytt beslut så nu går tomtgränsen 1 meter från ditt hus".
   
 7. J
  Jotsat ·
  Haha, Jo visst. Kommunen skulle tagit värdet från en ägare och gett till en annan, snyggt. Om tomten kostar obyggt 1,5M hittar vi på, är 1000kvm, 40m lång och det är taget 2m på bredaste stället blir väl beräkningen

  1500000/1000kvm x (40x2/2) = 60kkr.
   
 8. S
  STB ·
  Det är ett väldigt allvarligt brott att flytta en gränsmarkering. Förmodligen värre straff än att köra ihjäl någon med bilen. Slå på inspelning på mobiltelefonen och gå över till grannen och diskutera. Få honom att erkänna att han flyttat gränsmarkeringen. Sedan är det bara polisanmäla så slipper du grannen ett tag. Förmodligen räcker det att säga att du har inspelningen och nämna möjligheten att låta polisen reda ut det hela.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Jordvärme på annans tomt

  Hejsan. Vi ska bygga nytt hus och använda jordvärme som uppvärmning. För att det ska bli så bra för oss så möjligt så vill entreprenören dra en av slangarna på egen tomt samt en annan på...
 2. Tomtgränser - vår granne har flyttat mitt gränsrör

  Läser med största intresse i er artikel tomtgränser, staket och grannar (https://www.byggahus.se/ekonomi/tomtgranser-staket-grannar-fastighetsjuristen-forklarar) att "...lantmäteriets karta har...
 3. Vems är skyldigheten att ange tomtgräns vid köp?

  - vi köpte tomt utan utsatta stolpar/tomtmarkering - ena grannen kräver att stolpar ska var utsatta innan de går med på Bygglov, kan grannen stoppa Bygglovet pga detta? - är säljaren skyldig att...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer