Konflikter med hustillverkaren

Besvarad 10 dec 2008 av Filip Rydin
För över ett år sedan avbröt vi vårt samarbete med Natura Stenhus AB p.g.a. de många konflikter de ligger i med kunder och underentreprenörer. Vi fick kalla fötter helt enkelt när offerten visade sig dessutom vara bristfällig.
Därfter har NS envisats med att skicka en faktura till oss för nerlagt arbete på planskisserna på 34000 kr plus moms. Dessa skisser anser NS att de är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och för att använda dessa måste vi betala denna summa. Vi hävdar att ritningarna inte alls är något som är NS idé eftersom hon hade klara instruktioner på hur planlösningen skulle vara och kan således inte göra anspråk på dom. När den nya arkitekten övertog arbetet skickade han ett meddelande till NS om att han fortsatte arbetet således fick NS för sig att fakturera. Inga avtal finns med NS öht. Vi känner oss godtyckligt fakturerade helt enkelt.
 

Svar

Med den kortfattade information jag har är det svårt att dra några närmare slutsatser om ert specifika ärende. Såsom jag uppfattar det avsåg ni att beställa en husentreprenad , men att ni därefter aldrig slöt något skriftligt avtal. Rent generellt om den situationen kan sägas att ett avtal inte måste ha upprättats skriftligen för att det ska anses föreligga. Muntliga avtal är lika giltiga, även om de ofta omgärdas av tveksamheter kring vad som egentligen avtalats. Frågan är alltså det kan anses att ett avtal har uppkommit mellan er och entreprenören. För det fall så har skett har entreprenören rätt till ersättning för det arbete denne redan utfört när ni avbröt samarbetet. I sådana fall får man göra en bedömning av vad som är ett skäligt pris, med hänsyn till vilket arbete entreprenören lagt ner avseende bearbetning av ritningarna etc. Om något avtal inte har uppkommit er emellan föreligger inte någon sådan rätt till ersättning för entreprenören. Min bedömning är att det åligger entreprenören att visa att ett avtal slutits er emellan.
 

De senast besvarade frågorna

Jordvärme på annans tomt

9 dec 2019
Hejsan. Vi ska bygga nytt hus och använda jordvärme som uppvärmning. För att det ska bli så bra för oss så möjligt så vill entreprenören dra en av slangarna på egen tomt samt en annan på...

Vems är skyldigheten att ange tomtgräns vid köp?

9 sep 2019
- vi köpte tomt utan utsatta stolpar/tomtmarkering - ena grannen kräver att stolpar ska var utsatta innan de går med på Bygglov, kan grannen stoppa Bygglovet pga detta? - är säljaren skyldig att...

Tomtgränser - vår granne har flyttat mitt gränsrör

4 dec 2019
Läser med största intresse i er artikel tomtgränser, staket och grannar (Tomtgränser, staket och grannar – fastighetsjuristen förklarar) att "...lantmäteriets karta har ingen rättsverkan...."...

Fråga experten

Emil Karlsson

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.