Grannen har friggebod på vår tomt

Besvarad 5 feb 2018 av Emil Karlsson

 1. Hej!

  Vi flyttade in i ett hus för ett tag sedan och efter en tid när man bott in sig lite tyckte jag nog att grannens friggebod stod lite väl nära vårt hus.

  Efter att ha försökt hitta tomtgränserna (finns bara en pinne kvar) så är jag 99,9% säker på att ungefär 1 m av boden står på vår gård.

  Grannen säger sig ha ställt den där då han och före detta ägarna till vårt hus trodde gränsen gick där och alla var nöjda.

  Jag däremot skulle nog någon gång framöver vilja ha tillbaka vår tomt mest för sakens skull.

  Finns det någon som helst tveksamhet kring detta om det nu är så att den delvis står på vår gård eller är det på något sätt ”godkänt” då den stått där ett par år och ägarna innan oss faktiskt sa okej till placeringen.

  Det finns inget skriftligt på placeringen.
   
 2. Svar

 3. Hej,

  Tack för din fråga. Först och främst bör ni försäkra er om var fastighetsgränsen faktiskt går, exempelvis genom att studera förrättningsakten där den aktuella gränsen tillkommit. Vi förutsätter fortsättningsvis att friggeboden faktiskt står på din fastighet.

  Man skulle kunna tänka sig att din granne erhållit någon form av muntlig nyttjanderätt från den förra ägaren till din fastighet. Du kan emellertid inte vara bunden av ett sådant medgivande annat än att du upplysts om förhållandet alternativt om det vore inskrivet i fastighetsregistret.

  Din granne har alltså ingen rätt att behålla sin friggebod på din tomt och du kan därigenom begära att han flyttar friggeboden till sin egen fastighet. Din granne skulle eventuellt kunna åberopa 3 kap 12 § Jordabalken som i korthet säger att den som uppfört en byggnad så att den skjuter in på angränsande fastighet - under förutsättning att det skulle medföra betydande kostnad eller olägenhet att flytta byggnaden - har rätt att behålla den där tills byggnaden blir obrukbar (ej ekonomiskt försvarbar att reparera/renovera). Det ovanstående gäller dock ej, om den som uppförde byggnaden inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov oaktsamhet. Om den som äger byggnaden ska tillåtas ha den kvar med stöd av paragrafen ska fastighetsägaren (du) erhålla ersättning för intrånget.

  Min uppfattning är att du - under förutsättning att du är säker på att han inkräktar på din fastighet - har rätt att kräva att han ska flytta sin byggnad, alternativt kräva ersättning för intrånget. I första hand bör du förstås eftersträva en samförståndslösning. Om möjligt bör du börja med att få fastighetsgränsen utvisad, så kan ni börja diskussionen därifrån. God grannsämja är värd mycket!.

  Hälsningar

  Emil
   
  Emil Karlsson

  Emil Karlsson

 4. Kommentarer

 5. H
  Holmspel ·
  Hej och tack för svar!

  Vi har diskuterat lite kring placeringen och han är medveten om att den kan vara fel och vi kom överens om att den dagen vi vill ha tillbaka marken som vi tror är vårt så gör vi en mätning och flyttar boden till deras sida så han kan sköta underhåll m.m utan att stå inne på vår gård.

  Som du säger, grannsämja är viktigt!
   
 6. H
  hertzbo ·
  Äntligen några som beter sig som vuxna människor!
   
 7. S
  Sir Duke ·
  Nu märker jag ord, men är det verkligen en friggebod om den står på en annans tomt, eller i tomtgräns, eller närmare gränsen än 4,5 meter? Det borde vara en bygglovspliktig byggnad? Finns skriftligt tillstånd för placeringen?

  Jag vill inte vara negativ men realist och tänker också att det finns risk att det ni kommit överens om nu skulle någon av kunna glömma bort, ångra er, sälja fastigheten till någon som tycker helt annorlunda etc... Så det finns en inbyggd risk i att låta det bero.
   
 8. H
  Holmspel ·
  Finns inget skriftligt tillstånd och det är en vanlig friggebod.

  Ägarna före oss var inte hemma så ofta så för deras del spelade det nog ingen roll om den stod på, vad dom trodde, var tomtgränsen.

  Som sagt, grannen är medveten om att det kan vara fel och är beredd att flytta på den om så är fallet. Jag kommer, om dom vill, att hjälpa till då jag tycker att man som grannar ska kunna ställa upp för varandra.

  Självklart hade jag inte tänkt att vänta flera år men vi såg det i höstas och kom överens om att vi kanske inte behövde påbörja någon flytt just precis då.

  Du har en god tanke iaf!
   
 9. C
  c_olsson ·
  En friggebod som är placerat närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver i regel bara tillstånd från markägaren/grannen. Det är vanligt att man skriver ner tillståndett skriftligt.

  Att flytta en friggebod brukar inte vara så svårt, men det beror lite på byggmetoden. Ofta räcker det med lite plankor och trärullar som grävs ner under boden alternativt att den lyfts med vanliga domkrafter.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Söndertrasat järnstaket - ersättningsnivå?

  Sopbilen körde för några veckor sedan sönder vårt 6 meter långa järnstaket. Det ansvariga sophämtningsföretaget Suez Recycling AB tog kontakt med oss och meddelade att man skulle stå för en...
 2. Oskälig faktura efter muntligt avtal om löpande räkning på köksrenovering

  Hej, Jag hoppas att ni kan ge lite vägledning och svar i vad som gäller i vårt ärende. Vi köpte ett hus som vi tillträdde 6/11 i år. Innan tillträdet träffade vi en firma som jobbar med...
 3. Kräva tidigare ägare på ersättning för vattenläcka?

  Vi tillträdde ett hus 22/12-17 och vi var där den 25 december och hörde att det susade väldigt i tvättstugan och där sitter vattenmätaren, men den rörde sig inte eftersom vattnet var avstängt. Den...
 4. Granne byggt skogsväg intill gränsen

  Hej! Äger en liten gård, upptäckte igår att en granne byggt en skogsväg intill gränsen. Han har bitvis förlagt den på min mark och i samband med detta raserat min stenmur som är till hälften borta...
 5. Grannens stödmur avviker från bygglov

  Hej! Grannen har byggt stödmur upp till min tomt med höjd ca 1,0 meter i stället för i bygglov godkänd 0,5 meter, med stödfoten på min mark dessutom. Får jag begära att byggnadsnämnden förpliktar...
 6. Bygga hus - delad entreprenad

  Hej! Skall bygga hus på en tomt jag äger. Va/el/fiber är förberett. I övrigt skall en byggentreprenad stå för totalentreprenad bortsett från att vi lyfter ur själva markentreprenaden ur det...
 7. Vad får vi bygga intill vattnet?

  Hej Köpt en tomt där det är prickmark i ena änden, som angränsar till vatten. Vår tomtgräns går ner i vattnet, en sk tätningsgräns enligt våra papper. Vad har vi rätt att göra intill vattnet, kan...
 8. Nybygg villa

  Hej.jag såld nytt byggt villa som privat persson genom maklare firma. Efter fler månaden nya ägare borjä att ringer mig med sina anmärkningar .Blöser gjenom dörren ,blandare borjä att droppa lite...
 9. Måste förrättning leda till förbättring?

  Hej, Vi har för ungefär ett år sedan styckat av en tomt på vilken vi har byggt ett hus som nyligen blev klart. Tomten är runt 3500 m2. Nu vill vi genom en fastighetsreglering tillföra ytterligare...
 10. Grannen har friggebod på vår tomt

  Hej! Vi flyttade in i ett hus för ett tag sedan och efter en tid när man bott in sig lite tyckte jag nog att grannens friggebod stod lite väl nära vårt hus. Efter att ha försökt hitta...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
 • Advokaterna Stefan Häge och Filip Rydin vid Kriström Advokatbyrå svarar på frågor om juridik.

Ställ en fråga

Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Läs mer