personstar

Grannen har friggebod på vår tomt

Besvarad 5 feb 2018 av Emil Karlsson

 1. Hej!

  Vi flyttade in i ett hus för ett tag sedan och efter en tid när man bott in sig lite tyckte jag nog att grannens friggebod stod lite väl nära vårt hus.

  Efter att ha försökt hitta tomtgränserna (finns bara en pinne kvar) så är jag 99,9% säker på att ungefär 1 m av boden står på vår gård.

  Grannen säger sig ha ställt den där då han och före detta ägarna till vårt hus trodde gränsen gick där och alla var nöjda.

  Jag däremot skulle nog någon gång framöver vilja ha tillbaka vår tomt mest för sakens skull.

  Finns det någon som helst tveksamhet kring detta om det nu är så att den delvis står på vår gård eller är det på något sätt ”godkänt” då den stått där ett par år och ägarna innan oss faktiskt sa okej till placeringen.

  Det finns inget skriftligt på placeringen.
   
 2. Svar

 3. Hej,

  Tack för din fråga. Först och främst bör ni försäkra er om var fastighetsgränsen faktiskt går, exempelvis genom att studera förrättningsakten där den aktuella gränsen tillkommit. Vi förutsätter fortsättningsvis att friggeboden faktiskt står på din fastighet.

  Man skulle kunna tänka sig att din granne erhållit någon form av muntlig nyttjanderätt från den förra ägaren till din fastighet. Du kan emellertid inte vara bunden av ett sådant medgivande annat än att du upplysts om förhållandet alternativt om det vore inskrivet i fastighetsregistret.

  Din granne har alltså ingen rätt att behålla sin friggebod på din tomt och du kan därigenom begära att han flyttar friggeboden till sin egen fastighet. Din granne skulle eventuellt kunna åberopa 3 kap 12 § Jordabalken som i korthet säger att den som uppfört en byggnad så att den skjuter in på angränsande fastighet - under förutsättning att det skulle medföra betydande kostnad eller olägenhet att flytta byggnaden - har rätt att behålla den där tills byggnaden blir obrukbar (ej ekonomiskt försvarbar att reparera/renovera). Det ovanstående gäller dock ej, om den som uppförde byggnaden inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov oaktsamhet. Om den som äger byggnaden ska tillåtas ha den kvar med stöd av paragrafen ska fastighetsägaren (du) erhålla ersättning för intrånget.

  Min uppfattning är att du - under förutsättning att du är säker på att han inkräktar på din fastighet - har rätt att kräva att han ska flytta sin byggnad, alternativt kräva ersättning för intrånget. I första hand bör du förstås eftersträva en samförståndslösning. Om möjligt bör du börja med att få fastighetsgränsen utvisad, så kan ni börja diskussionen därifrån. God grannsämja är värd mycket!.

  Hälsningar

  Emil
   
  Emil Karlsson

  Emil Karlsson

 4. Kommentarer

 5. H
  Holmspel ·
  Hej och tack för svar!

  Vi har diskuterat lite kring placeringen och han är medveten om att den kan vara fel och vi kom överens om att den dagen vi vill ha tillbaka marken som vi tror är vårt så gör vi en mätning och flyttar boden till deras sida så han kan sköta underhåll m.m utan att stå inne på vår gård.

  Som du säger, grannsämja är viktigt!
   
 6. H
  hertzbo ·
  Äntligen några som beter sig som vuxna människor!
   
 7. S
  Sir Duke ·
  Nu märker jag ord, men är det verkligen en friggebod om den står på en annans tomt, eller i tomtgräns, eller närmare gränsen än 4,5 meter? Det borde vara en bygglovspliktig byggnad? Finns skriftligt tillstånd för placeringen?

  Jag vill inte vara negativ men realist och tänker också att det finns risk att det ni kommit överens om nu skulle någon av kunna glömma bort, ångra er, sälja fastigheten till någon som tycker helt annorlunda etc... Så det finns en inbyggd risk i att låta det bero.
   
 8. H
  Holmspel ·
  Finns inget skriftligt tillstånd och det är en vanlig friggebod.

  Ägarna före oss var inte hemma så ofta så för deras del spelade det nog ingen roll om den stod på, vad dom trodde, var tomtgränsen.

  Som sagt, grannen är medveten om att det kan vara fel och är beredd att flytta på den om så är fallet. Jag kommer, om dom vill, att hjälpa till då jag tycker att man som grannar ska kunna ställa upp för varandra.

  Självklart hade jag inte tänkt att vänta flera år men vi såg det i höstas och kom överens om att vi kanske inte behövde påbörja någon flytt just precis då.

  Du har en god tanke iaf!
   
 9. C
  c_olsson ·
  En friggebod som är placerat närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver i regel bara tillstånd från markägaren/grannen. Det är vanligt att man skriver ner tillståndett skriftligt.

  Att flytta en friggebod brukar inte vara så svårt, men det beror lite på byggmetoden. Ofta räcker det med lite plankor och trärullar som grävs ner under boden alternativt att den lyfts med vanliga domkrafter.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Oskälig faktura efter muntligt avtal om löpande räkning på köksrenovering

  Hej, Jag hoppas att ni kan ge lite vägledning och svar i vad som gäller i vårt ärende. Vi köpte ett hus som vi tillträdde 6/11 i år. Innan tillträdet träffade vi en firma som jobbar med...
 2. Grannen har friggebod på vår tomt

  Hej! Vi flyttade in i ett hus för ett tag sedan och efter en tid när man bott in sig lite tyckte jag nog att grannens friggebod stod lite väl nära vårt hus. Efter att ha försökt hitta...
 3. Fastighetsbestämning av gräns i skog

  På Storskifteskartan består en gräns av tre raka linjer med två stora stenblock där gränsen vinklar sig. Grannen har någon gång lagt taggtråd mellan 10 och 20 m in på min fastighet och hävdar att...
 4. Uppsägning av nyttjanderätt

  Markägaren före mej arrenderade ut en bit av en åker till en granne. Ca 35 år sedan. Man använde åkerbiten som en extra gräsmatta. Grannhuset är mu sålt två gånger under dessa åren.Jag vill nu...
 5. Grannens träd ligger på vårt hus

  Vi informerade grannen om, att vi ville ha bort allt grenverk , som låg över vårt tak till förrådsbyggnaden. Trädet planterat ca 1 m från gränsen. På denna vår begäran reagerade grannen våldsamt...
 6. Söndertrasat järnstaket - ersättningsnivå?

  Sopbilen körde för några veckor sedan sönder vårt 6 meter långa järnstaket. Det ansvariga sophämtningsföretaget Suez Recycling AB tog kontakt med oss och meddelade att man skulle stå för en...
 7. Upptäckta fel efter inflytt

  Hej ! Jag undrar vad som gäller när man efter inflytt upptäcker med hjälp av elektriker att det är felaktigheter i elen ? Jordade uttag som inte har jord i sig mm? Sen undrar jag även hur man kan...
 8. Upptäckta fel efter husköp

  Hej ! Jag undrar vad som gäller då jag köpt ett hus och efter inflytt med hjälp av elektriker upptäcker att det är felaktigheter i elen . Bla jordade uttag som ej har jord isig. Vad har jag för...
 9. Dolt fel, tak

  Hej. Vi har just köpt en fastighet och när vi skulle spackla och måla innertak så upptäckte vi att föregående ägare vid tidigare renovering, dels lagt gipsskivor fel väg mot reglerna och dels har...
 10. Slå ihop tomter?

  Jag har två obebyggda tomter som gränsar till varandra. Jag vill av olika skäl slå ihop dessa till en tomt. Går det? Vad ska man tänka på? Finns det några hinder?

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
 • Advokaterna Stefan Häge och Filip Rydin vid Kriström Advokatbyrå svarar på frågor om juridik.

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer