Byggahus.se

Dolt råttbo

Besvarad 9 feb 2015 av Stefan Häge

 1. Hej,
  Jag köpte ett hus 2012 och hade en besiktningsman som besiktade huset. 2014 uppkom en stank i ett av rummen. Efter undersökning så misstänkte vi råttor och rev upp golvet. det visade sig att misstankarna var riktiga och det var ett råttbo under golvet. Dessutom när vi tog bort golvet märkte vi att man har försökt åtgärda samma problem genom att göra hål i golvet och fylla med fogskum, men utan resultat. Åtgärden var inte alls grundligt, och man hade inte tagit bort golvet för att täppa till där råttorna komma in. Ett laminat golv hade sedan lagts på så att hålen inte var synliga. Råttorna har tagit sig upp genom öppningen runt el överföringen till huset som inte hade tätats odrentligt. Ingen lukt eller annat har påpekats i besktnings protokol. kan det räknas som dold fel?
  Mvh
  Fariba Ferdos
   
 2. Svar

 3. Hej

  Jordabalkens 4 kap 19 § stadgar bland annat att en fastighet kan vara belastad med fel om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Vad man som köpare med fog kan förutsätta beror på flera omständigheter, exempelvis byggnadens ålder, pris, skick m.m. I ditt fall spelar allt detta roll men om det finns ett fel eller ej beror också, med stor sannolikhet, på hur allvarligt råttangreppet är.

  Det är svårt att ge ett bättre svar på din fråga utan ytterligare information. Är det fråga om ett allvarligt råttangrepp som kräver ordentliga åtgärder kan det vara bra att kontakta ett ombud.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Jordvärme på annans tomt

  Hejsan. Vi ska bygga nytt hus och använda jordvärme som uppvärmning. För att det ska bli så bra för oss så möjligt så vill entreprenören dra en av slangarna på egen tomt samt en annan på...
 2. Tomtgränser - vår granne har flyttat mitt gränsrör

  Läser med största intresse i er artikel tomtgränser, staket och grannar (https://www.byggahus.se/ekonomi/tomtgranser-staket-grannar-fastighetsjuristen-forklarar) att "...lantmäteriets karta har...
 3. Vems är skyldigheten att ange tomtgräns vid köp?

  - vi köpte tomt utan utsatta stolpar/tomtmarkering - ena grannen kräver att stolpar ska var utsatta innan de går med på Bygglov, kan grannen stoppa Bygglovet pga detta? - är säljaren skyldig att...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson
  Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer