personstar

Bygga hus - delad entreprenad

Besvarad 10 apr 2018 av Stefan Häge

 1. Hej!
  Skall bygga hus på en tomt jag äger.
  Va/el/fiber är förberett.
  I övrigt skall en byggentreprenad stå för totalentreprenad bortsett från att vi lyfter ur själva markentreprenaden ur det hela...vilket görs via en separat kontakt/firma.

  Två separata kontrakt, ett för Byggentreprenad och ett för Markentreprenad med andra ord.

  Vad är att tänka på gällande kontrakt/försäkring/garanti mm?

  Mvh
   
 2. Svar

 3. Hej,
  Delade entreprenader är inte ovanligt. En viktig sak att tänka på är samordningen. Utgångspunkten är att det är du som beställare som tar på dig ansvaret för samordningen. I ditt fall blir samordningen förmodligen väldigt viktig då arbetena förmodligen är avhängiga varandra. Markarbeten måste vara utförda på ett visst sätt för att huset ska kunna uppföras osv. I samband med kontraktsskrivning är det därför viktigt att du med alla entreprenörer planerar; vilka tider ska gälla, när ska steg a vara klart, när får entreprenör tillträde osv.

  Du kommer ha avtal med flera entreprenörer och det är således viktigt att det tydligt regleras vem som ansvarar för vad, vem som ska göra vilket arbete och när detta ska utföras. Väljer du en delad entreprenad där du ansvarar för samordningen kommer frågor om försäkringar osv. att få behandlas i varje avtal.
  Mvh
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. C
  civjohan ·
  viktigt att poängtera vid delade entreprenader är att man i egenskap av byggherre inte kan utse en uppdragstagare att ansvara för arbetsmiljön.
   
 6. T
  toolman77 ·
  Så vida inte entreprenaderna är efter varandra. Det går ju att betrakta markarbetet som en entreprenad och husbygget som en annan om markfolket kan avetablera helt innan byggarna börjar
   

De senast besvarade frågorna

 1. Bygga hus - delad entreprenad

  Hej! Skall bygga hus på en tomt jag äger. Va/el/fiber är förberett. I övrigt skall en byggentreprenad stå för totalentreprenad bortsett från att vi lyfter ur själva markentreprenaden ur det...
 2. Söndertrasat järnstaket - ersättningsnivå?

  Sopbilen körde för några veckor sedan sönder vårt 6 meter långa järnstaket. Det ansvariga sophämtningsföretaget Suez Recycling AB tog kontakt med oss och meddelade att man skulle stå för en...
 3. Vad får vi bygga intill vattnet?

  Hej Köpt en tomt där det är prickmark i ena änden, som angränsar till vatten. Vår tomtgräns går ner i vattnet, en sk tätningsgräns enligt våra papper. Vad har vi rätt att göra intill vattnet, kan...
 4. Oskälig faktura efter muntligt avtal om löpande räkning på köksrenovering

  Hej, Jag hoppas att ni kan ge lite vägledning och svar i vad som gäller i vårt ärende. Vi köpte ett hus som vi tillträdde 6/11 i år. Innan tillträdet träffade vi en firma som jobbar med...
 5. Kräva tidigare ägare på ersättning för vattenläcka?

  Vi tillträdde ett hus 22/12-17 och vi var där den 25 december och hörde att det susade väldigt i tvättstugan och där sitter vattenmätaren, men den rörde sig inte eftersom vattnet var avstängt. Den...
 6. Nybygg villa

  Hej.jag såld nytt byggt villa som privat persson genom maklare firma. Efter fler månaden nya ägare borjä att ringer mig med sina anmärkningar .Blöser gjenom dörren ,blandare borjä att droppa lite...
 7. Måste förrättning leda till förbättring?

  Hej, Vi har för ungefär ett år sedan styckat av en tomt på vilken vi har byggt ett hus som nyligen blev klart. Tomten är runt 3500 m2. Nu vill vi genom en fastighetsreglering tillföra ytterligare...
 8. Grannen har friggebod på vår tomt

  Hej! Vi flyttade in i ett hus för ett tag sedan och efter en tid när man bott in sig lite tyckte jag nog att grannens friggebod stod lite väl nära vårt hus. Efter att ha försökt hitta...
 9. Fastighetsbestämning av gräns i skog

  På Storskifteskartan består en gräns av tre raka linjer med två stora stenblock där gränsen vinklar sig. Grannen har någon gång lagt taggtråd mellan 10 och 20 m in på min fastighet och hävdar att...
 10. Uppsägning av nyttjanderätt

  Markägaren före mej arrenderade ut en bit av en åker till en granne. Ca 35 år sedan. Man använde åkerbiten som en extra gräsmatta. Grannhuset är mu sålt två gånger under dessa åren.Jag vill nu...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
 • Advokaterna Stefan Häge och Filip Rydin vid Kriström Advokatbyrå svarar på frågor om juridik.

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer