Byggahus.se

Ansvar för träd och grenar i tomtgräns

Besvarad 26 apr 2012 av Stefan Häge

 1. Bakgrund:
  1) Stora träd (tall)
  2) Inte direkt snygga
  3) Grenar ramlar ner, både stora och små
  4) Träden skräpar ner vår välskötta gräsmatta och tomt, barr och kottar

  Frågor:
  a) Vem är ansvarig om träd eller grenar faller ner och orsakar skada på annans egendom eller person ?
  b) Får vi ta bort grenar som hänger in över tomtgräns ?
   
  Redigerat av moderator 26 apr 2012 14:13
 2. Svar

 3. a) I första hand regleras skador av denna typ genom den drabbades försäkring. För att en fastighetsägare ska bli skadeståndsansvarig för skador som exempelvis ett omkullfallet träd orsakat krävs att fastighetsägaren anses försumlig genom underlåtenheten att inte ha gjort något åt trädet. Så kan exempelvis vara fallet om fastighetsägaren inte gjort något åt ett skadat eller dött träd. Om en storm fäller ett friskt träd kan alltså fastighetsägaren normalt inte hållas ansvarig.

  b) Allmänna bestämmelser om rättsförhållanden mellan grannar regleras i 3 kap. jordabalken (1970:994). Hur grenar, rötter, växter etc. som tränger in på en fastighet får hanteras tas upp i 2 §. Av denna paragraf följer att ni får ta bort grenen. Generellt gäller här att ni har en ganska vidsträckt rätt att handla utan att i förhand ta upp saken med ägaren till trädet. Rätten begränsas dock genom att ägaren själv ska erbjudas att ta bort grenen om åtgärden kan befaras medföra skada av betydelse för honom. För grannsämjans skull rekommenderar jag att ni tar kontakt med grannen oavsett om ni faktiskt behöver det eller inte.

  Med vänlig hälsning
  Stefan Häge, Advokat
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. T
  Tänkolog ·
  Men om trädet står på tomtgränsen, 25/75% och ägaren på 25% sidan vill ha bort trädet, vad gäller då?
   

De senast besvarade frågorna

 1. Ansvar för träd och grenar i tomtgräns

  Bakgrund: 1) Stora träd (tall) 2) Inte direkt snygga 3) Grenar ramlar ner, både stora och små 4) Träden skräpar ner vår välskötta gräsmatta och tomt, barr och kottar Frågor: a) Vem är ansvarig om...
 2. Prickmark - vem bestämmer hur nära man får bygga?

  Ställde en fråga om prickad tidigare i denna spalt. Har inte fått den besvarad av någon anledning? Vem bestämmer över avståndet som den prickade marken omfattar. I min kommun sätter kommunen 2...
 3. Grannens träds rötter och grenar växer in på min fastighet

  Hej.Jag har en mur på min tomt mot grannens tomt (som ligger 80 cm högre än min tomt). Grannen har träd och buskar på gränsen som trängt sönder min mur (12 meter) och växtlighet som hänger över...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson
  Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.