"Första gången konkurserna ökar trots stark konjunktur"

Den röda linjen visar det historiska genomsnittet av antalet konkurser inom byggindustrin (82 st/mån).

Den röda linjen visar det historiska genomsnittet av antalet konkurser inom byggindustrin (82 st/mån). Källa: SCB och Sveriges Byggindustrier.

Konkurserna inom bygg fortsätter att öka, och branschorganisationen pekar ut det försämrade ROT-avdraget som boven i dramat.

Trots en kraftig byggkonjunktur med hög efterfrågan i branschen går många byggföretag i konkurs. Enligt en rapport från Sveriges Byggindustrier beror detta på det försämrade ROT-avdraget.

De menar på att det är de små byggföretagen som verkar på en regional marknad som har det tufft. Att de har svårt att driva en god lönsamhet över en längre period på grund av att det finns en stor konkurrens inom just den här kategorin byggföretag och att det försämrade ROT-avdraget slog mest mot just dem.

- Detta är första gången vi ser att byggkonkurserna ökar trots ett starkt konjunkturläge för branschen och det är framför allt försämringen av ROT-avdraget som är orsaken till detta, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Under 2016 sjönk Skatteverkets ROT-utbetalningar med 43 procent jämfört med 2015 och den trenden har fortsatt i år.

- Detta samtidigt som försäljningen inom byggvaruhandeln har varit rekordstark under samma period, konstaterar Sveriges Byggindustrier.

Enligt organisationen finns det därför en stor risk att konkurserna fortsätter att öka, speciellt om byggkonjunkturen skulle mattas av.