Stort intresse för RUT och ROT under pandemin

Många som tagit tag i byggprojekt hemma visar Skatteverkets siffror.

Arbete hemifrån innebär också att man får upp ögonen för bostadens brister. Många husägare tog tag i dessa under 2020.

Arbete hemifrån innebär också att man får upp ögonen för bostadens brister. Många husägare tog tag i dessa under 2020. Foto: Marlén Eskilsson.

Det har tidigare rapporterats om att pandemin, och det faktum att många är hemma mer, gjort att en hel del husägare valt att renovera. En följd av detta är att nyttjandet av ROT-avdraget gått upp. Likaså är det fler som väljer att nyttja RUT.

- Även under pandemiåret 2020 har intresset för det här ökat. Särskilt ROT har haft en stor uppgång i slutet av 2020, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, till Sveriges Radio.

Det man ser är att både utbetalda belopp och antalet personer som nyttjar avdragen ökar. Utbetalda belopp för ROT ökade med elva procent och RUT med sex procent.

Från och med i år höjs maxbeloppet för RUT till 75 000 kronor och fler tjänster är inkluderade.