Ekonomi

Bra fart på budgivningarna

Skillnaden mellan utropspris och slutpris ökar markant hos bostadsrätter.

Mäklarstatistik redovisar siffror som säger att skillnaden mellan utgångspris och slutpris på bostadsrätter når rekordnivåer. Siffrorna, som tagits fram å Dagens Industris vägnar, visar att det i var fjärde budgivning skiljer så mycket som 15 procent eller mer mellan priserna. Förra året var det bara i 16 procent av budgivningarna som skillnaden var större än 15 procent. Det innebär en ökning med 50 procent.

Mest märks skillnaden i städer som Uppsala och Luleå där utgångspriserna är lägre, men även Stockholms innerstad visar på stora prisskillnader i 17 procent av försäljningar - en markant ökning från tidigare 8 procent. I Malmös innerstad är det däremot bara i 2 procent av fallen som priset skiljer 15 procent eller mer, vilket är en minskning med 3 procent från året före. Även i Göteborgs innerstad har det minskat, om än marginellt, från 15 till 14 procent.