Dom säger att mäklare ska upplysa om riskkonstruktioner

Domstol slår fast att mäklare ska upplysa potentiella köpare om riskkonstruktioner.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) beslutade att varna en mäklare som inte upplyst om att den enstegstätade fasaden utgjorde en riskkonstruktion, men fallet togs till domstol. Förvaltningsrätten slår dock fast att mäklaren gjort fel.

- Av besiktningsprotokollet framgick hur fasaden var konstruerad, men det stod inte att det var en så kallad enstegstätad putsfasad eller att det var fråga om en riskkonstruktion.

I den ursprungliga utredningen hos FMI kan man läsa att mäklaren ifråga inte anser sig ha agerat oaktsamt, detta eftersom att det funnits ett besiktningsprotokoll som beskriver vilken typ av fasad det är.

Men detta räcker inte, menar FMI - och nu även förvaltningsrätten. Mäklaren har bland annat till uppgift att marknadsföringen av objektet inte blir vilseledande och att informationen är rådgivande och vägledande. Eftersom en enstegstätad fasad är en fastslagen riskkonstruktion borde detta ha framgått tydligt.

- NN har genom att till godogöra sig besiktningsprotokollet varit medveten om fasadens konstruktion. /../ I förhållande till risken en sådan konstruktion innebär får informationen i besiktningsprotokollet anses vara så pass vag att det anbefaller på en fastighetsmäklare i sin roll som oberoende mellanman att tydliggöra detta för tilltänkta köpare. Vidare får en enstegstätad putsfasad anses utgöra ett vedertaget begrepp där det är klarlagt att det utgör en riskkonstruktion. Fastighetsmäklarinspektionen anser att det är något som en fastighetsmäklare ska ha kännedom om, skriver FMI.

Utifrån denna grund valde man att ge mäklaren en varning.