Byggahus.se
Jag kan inte så mycket om detta, men hittade detta på nätet:

"

Besiktning​

En SBR-godkänd besiktningsförrättare har alltid erforderlig ansvarsförsäkring Enligt SBR-modellen omfattar en överlåtelsebesiktning följande fyra delar:
 • Handlingar
 • Okulär besiktning
 • Riskanalys
 • Fortsatt teknisk utredning
Handlingar omfattar oftast granskning av ritningar och tekniska beskrivningar, men kan även omfatta annan tillgänglig skriftlig information.

Den okulära besiktningen innebär att besiktningsmannen kontrollerar alla inspekterbara utrymmen i byggnaden, dess fasader och tak, samt marken i byggnadens omedelbara närhet. Alla iakttagelser redovisas i ett skriftligt utlåtande.

Riskanalysen innefattas i ovan nämnda rapport. Med riskanalys menas att besiktningsmannen med sina kunskaper och erfarenhet skall göra en bedömning av de påtagliga risker för väsentligt fel som kan föreligga eller föreligger i det besiktigade objektet. En risk behöver inte med automatik betyda att köparen skall avstå köp. För att exempelvis en konstruktionsdel definieras som en riskkonstruktion, behöver detta inte betyda att risken "infrias". Det är endast köparen som kan avgöra vilka risker han är beredd att ta, men underlaget skall vara så utförligt att han har en klar bild av den risk han ikläder sig. Allt villaboende är förknippat med vissa risker.
"
tolkar det som att det borde stått i besiktingsprotokollet att det var en riskkonstruktion?
 
 • Gilla
datja och 1 till
 • Laddar…
Ja det känns väldigt märkligt, de tycker alltså att mäklaren ska rätta besiktningsprotokollet som är gjort av den som borde vara expert på området. Visst att det är en vedertagen riskkonstruktion men den är ju inte direkt jättevanlig överallt så är ju ganska förståeligt om man inte kommit i kontakt med den som halvfärsk mäklare.
 
 • Gilla
whak och 1 till
 • Laddar…
Nog för att jag ofast är först ut att pissa på mäklare rent allmänt, men det här tycker jag är orimligt. Har då spekulanten inget eget ansvar att begripa vad som står i besiktningsprotokollet?
 
J Jensa86 skrev:
Ja det känns väldigt märkligt, de tycker alltså att mäklaren ska rätta besiktningsprotokollet som är gjort av den som borde vara expert på området. Visst att det är en vedertagen riskkonstruktion men den är ju inte direkt jättevanlig överallt så är ju ganska förståeligt om man inte kommit i kontakt med den som halvfärsk mäklare.
Om inte mäklaren som är yrkesverksam inom området inte förstår besiktningsprotokollet så kan inte köparen som lekman rimligen förväntas förstå innebörden. Man kan spontant fråga sig om inte besiktningsmannen skulle hållits ansvarig snarare än mäklaren. Det kanske finns en logisk juridisk förklaring, till exempel att besiktningen var gjord på säljarens uppdrag och något avtalsförhållande mellan köpare och besiktningsman därför inte förelåg.

Det blev i alla fall helt tyst i Byggahus ekokammare där köparen alltid står risken. 😆
 
 • Gilla
TRJBerg
 • Laddar…
Är det verkligen förvaltningsrätten som hanterar mäklare? Det står så i artikeln. Jag trodde förvaltningsrätterna bara handlade ärenden som handlade om beslut i offentlig förvaltning.
 
H HenrikHuslöse skrev:
Om inte mäklaren som är yrkesverksam inom området inte förstår besiktningsprotokollet så kan inte köparen som lekman rimligen förväntas förstå innebörden. Man kan spontant fråga sig om inte besiktningsmannen skulle hållits ansvarig snarare än mäklaren. Det kanske finns en logisk juridisk förklaring, till exempel att besiktningen var gjord på säljarens uppdrag och något avtalsförhållande mellan köpare och besiktningsman därför inte förelåg.

Det blev i alla fall helt tyst i Byggahus ekokammare där köparen alltid står risken. 😆
Det är för att jag inte svarat än. Jag tycker en köpare kan googla en del men framför allt är det besiktningsmannen som borde upplyst, varför skall man annars ha en besiktning?
 
SågspånPappspikEternit SågspånPappspikEternit skrev:
Är det verkligen förvaltningsrätten som hanterar mäklare? Det står så i artikeln. Jag trodde förvaltningsrätterna bara handlade ärenden som handlade om beslut i offentlig förvaltning.
FMI är en tillsynsmyndighet, och det var deras beslut som överklagades så det stämmer nog.

Tycker att det är ett märkligt beslut.
 
 • Gilla
SågspånPappspikEternit
 • Laddar…
Det här är en effekt av det kassa systemet med säljarbesiktningar. Oklara besiktningsprotokoll som tar upp risker på ett sätt som inte är till gagn för köparen.

Att systemet flyttar en del av besiktningsansvaret (eller i alla fall återgivandet av det) till mäklaren är rimligt givet det system vi har.

Det vore dock mycket bättre om säljare och mäklare inte var inne och klafsade i det som är köparens ansvar. Annars kommer snart lagen ändras så att upplysningsplikten kraftigt förstärks.
 
Redigerat:
 • Gilla
pmd och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
FMIs beslut är inte så tokig om man läser det i original.

"Av utredningen i ärendet framgår det att besiktningsprotokollet innehåller två olika beskrivningar avseende byggnadens fasad. Avseende byggnadstypen har det angetts att fasaden består av träpanel och puts medan det i stycket avseende byggnadens fasad angetts att den utöver puts och trä även består av cellplast. I marknadsföringen har [Mäklaren] endast angett att fasaden består av puts och trä."

"Fastighetsmäklarinspektionen konstaterar att konstruktionen i det aktuella ärendet utgör en så kallad enstegstätad putsfasad. Det är ostridigt i ärendet att [Mäklaren] haft vetskap om fasadens konstruktion utifrån uppgifterna i besiktningsprotokollet. Genom att i objektsbeskrivningen och i marknadsföringen på internet utelämna väsentlig information gällande fasadens konstruktion har marknadsföringen varit vilseledande. Fastighetsmäklarinspektionen anser att [Mäklarens] påstående om att hennes beskrivning överensstämmer med besiktningsmannens inte är korrekt."

https://fmi.se/soktjanster/sok-beslut/beslut/?id=21-0071


Fast det fanns två skiljaktiga ledamöter:

Text om meningsskiljaktigheter i besiktningsprotokoll relaterat till byggnad med träpanel och puts.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
 • Gilla
pmd och 2 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.