Renovera

Byggmax golv upphov till konflikt med två husägare

Två husägare vänder sig till ARN, i ena fallet rekommenderas Byggmax betala husägaren, i andra fallet hamnar ansvaret på golvmontören.

Golvet på bilden har inget med artikeln att göra.

Golvet på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Byggmax.

Två husägare - en i Kode och en i Ålem - som köpt golv på Byggmax har gått till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) efter att golvet rest sig och fått andra skönhetsfel. Enligt Byggmax handlar det i bägge fallen om installationsfel, alltså att golven lagts på fel sätt. Men husägarna höll inte med, och eftersom de inte kom överens med återförsäljaren anmälde de denna till ARN.

ARN går på husägarnas linje i ena fallet. Så här skriver de :

- Besiktningsmannens slutsats är att felen beror på golvet. Det är även besiktningsmannens slutsats att de skönhetsfel som anmälaren gör gällande är så framträdande att de utgör fel. Nämnden har ingen anledning att betvivla besiktningsutlåtandets tillförlitlighet.

Byggmax rekommenderas därmed betala 30 556 kronor till husägaren i Kode.

I det andra fallet visade det sig däremot att läggningen var felaktig och där rekommenderas istället golvmontören att åtgärda felen utan kostnad för kunden.