Besiktningsman gick på säljares uppgifter utan att kontrollera dem

ARN rekommenderar ett besiktningsföretag att betala 50 000 kronor till husköpare efter att badrummen visat sig vara felbyggda.

Ett företag och en husägare i Motala har hamnat i onåd med varandra efter att husägaren upptäckt vattenskada i sitt ena badrum. Husägaren köpte radhuset 2017 och enligt överlåtelsebesiktningen var bägge badrummen fackmässigt utförda. Senare uppstod en vattenskada, och ett annat besiktningsföretag upptäckte då flera felaktigheter som var synliga med blotta ögat.

Husägaren klagade till företaget som utfört överlåtelsebesiktningen, men de menade på att det inte var deras fel. Eftersom parterna inte lyckades komma överens gick husägaren till Allmänna Reklamationsnämnden. I sitt svar på anmälan hos dem skriver företaget att de gick på säljarens uppgift och inte fann någon anledning att kontrollera denna.  

- Besiktningsmannen har inte kontrollerat om utförandet av våtutrymmen uppfyller de krav som ställdes just då (vid utförandet) eftersom säljaren intygade, på direkt fråga från besiktningsmannen, att arbetena hade utförts enligt då gällande normer. Normerna har ändrats hela tiden och skärpts allt eftersom åren gått. Det ingår inte i en normal överlåtelsebesiktning att kontrollera om vad säljaren säger verkligen är sant, skriver Fallquist-Stjärnborg Projektledning AB (numera Slutklämmen 2718e2 AB efter fusion) i sitt svar.

Men Allmänna Reklamationsnämnden delar inte företagets bild. Enligt dem hade husägaren, om denna haft rätt uppgifter till sitt förfogande, kunnat förhandla ner priset på radhuset. Som stöd för detta lutar de sig mot besiktning nummer två.

- Nämnden konstaterar att besiktningsmannen borde ha uppmärksammat och noterat att det var fel typ av tätskikt vid golvbrunnarna, att golvbrunnarna inte var bytta, att det fanns vissa rörgenomföringar i golvet under badkaret och att golvet sviktade. Genom att inte notera dessa brister har besiktningsmannen varit vårdslös vid utförandet av uppdraget, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget rekommenderas därför betala 50 000 kronor till husägaren.