Ventilation.

Besvarad 1 mar 2018 av Charlotte Andersson

 1. Hej. Vi är 131 Brf-boende som har problem med vent. Tilluftsröret har man lagt i tak och nu rostar röret av efter 35 år. Ingen bryr sig. hur kan man få bygglov till det. vi måste såga upp taket 4x1 m. för att byta rör.
   
 2. Svar

 3. Denna typen av åtgärd är en reparation. Under förutsättning att ni inte tar bort bärande konstruktioner eller ändrar hur huset ser ut på utsidan så är åtgärden bygglovsbefriad. Reparationer får man göra.
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

 4. Kommentarer

 5. A
  Alias_Olle ·
  Glöm inte att det enligt PBF 6 kap §5 krävs anmälan för väsentlig ändring av ventilation om ni gör förändringar av systemet när ni byter.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Isolera tak/vind

  Hej! Vi har köpt ett hus, byggt 1933. På 60/70-talet inreddes vinden, vi har nu rivit ut hela vinden, för att göra om det. Innertaket satt på ”äcklig” isolering , plast samt gamla dörrar/ett...
 2. Grund till attefallare

  Hej. Vi håller på att söka bygglov för huvudbyggnad. När vi fått ok/positivt förhandsbesked kommer vi gjuta grunden. Nu undrar vi, får man lov att gjuta en grund utan bygglov/bygganmälan? Vi...
 3. Avstånd panel över mark

  Hej ! Vi bygger ett nytt hus på totalentreprenad. Min KA har påpekat att det är för litet avstånd mellan panel och marknivån (ca10cm). För att göra det ytterligare mer komplicerat ligger vägen...

Visa alla frågor