Regler attefallshus

Besvarad 30 apr 2019 av Charlotte Andersson

 1. Hej

  Vi vill bygga ett attefallshus och jag har försökt hitta hur nära tomtgräns jag får bygga attefallshuset.

  Vår tomt ligger utanför detaljplanerat område och har skogsmark på de två sidor som berörs. Får jag då bygga närmare än 4.5m? Det står idag en förrådsbyggnad där som står ca 1 m från tomtgräns.

  Undrar också om jag bygger en altan emellan huvudbyggnad och attefallshuset, räknas det då som ihopbyggt?
   
 2. Svar

 3. Ni får lov att placera attefallshuset närmre tomtgränsen än 4,5 m om ni har ett skriftligt grannemedgivande som gäller för en den aktuella byggnaden i det aktuella läget.
  I ditt fall är det då skogsägaren/skogsägarna som ska skriva på ett sådant.

  Att förbinda två byggnader med trädäck i marknivå är inte det samma som att bygga ihop dem.
  Tänk dock på att trädäck i vissa fall kan vara bygglovspliktiga, tex. om de är högt över marken eller man kan gå under dem. Om detta är fallet så bör du höra med din kommun vad de anser.
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

De senast besvarade frågorna

 1. Isolera tak/vind

  Hej! Vi har köpt ett hus, byggt 1933. På 60/70-talet inreddes vinden, vi har nu rivit ut hela vinden, för att göra om det. Innertaket satt på ”äcklig” isolering , plast samt gamla dörrar/ett...
 2. Grund till attefallare

  Hej. Vi håller på att söka bygglov för huvudbyggnad. När vi fått ok/positivt förhandsbesked kommer vi gjuta grunden. Nu undrar vi, får man lov att gjuta en grund utan bygglov/bygganmälan? Vi...
 3. Avstånd panel över mark

  Hej ! Vi bygger ett nytt hus på totalentreprenad. Min KA har påpekat att det är för litet avstånd mellan panel och marknivån (ca10cm). För att göra det ytterligare mer komplicerat ligger vägen...

Visa alla frågor