Byggahus.se

Hus med EW element i källaren

Besvarad 3 okt 2019 av Charlotte Andersson

 1. Hej, jag är intresserad av att köpa ett hus med Ew element installerat i källaren. Men hittar inte så mycket information om det. Varför installerar man sådant? Finns radon i huset också. Är det därför samt att det eventuellt varit fukt vid ngt tillfälle. Vad kan konsekvenserna bli?

  Hälsningar

  Camilla Lindström
   
 2. Svar

 3. EW element är ett prefabricerat block som består av betong på utsidan och träreglar på insidan. Träreglarna har ofta en bärande funktion i konstruktionen och är ingjutna i betongen.
  Avger en kraftig lukt när den är fuktig
  Denna metod var vanlig fram till 1980 talet i krypbjälklag och suterrängväggar. Med tiden upptäckte man att det inte är en bra idé att låta trä och betong komma i direktkontakt med varandra eftersom betong leder fukt och trä bryts ner av fukt.
  Metoden är nu klassad som en riskkonstruktion.

  Den vanligaste biverkningen är luktproblem när träet blir fuktangripet. Ett hus som inte luktar kan, om några nyckelförutsättningar förändras, börja lukta. Sådana kan vara ökad luftfuktighet, sämre funktion på dränering, minskad vädring/ventilation.


  Åtgärder för att rätta till detta kan ibland vara att man ventilerar bort lukt och fukt. Vid större ombyggnader är det bäst att byta till en säkrare konstruktion.

  Konsekvenserna att bo i ett hus med EW element kan i bästa fall vara att kläder, möbler etc kan börja lukta. I värsta fall kan emissionerna var hälsovådliga och orsaka allergier, lungproblem och andra sjukdomstillstånd.

  Finns det risk för radon i huset så bör man långtidsmäta halterna och utan dröjsmål göra åtgärder för att sänka radonhalten om det visar sig att nivåerna är för höga. Det går att göra effektiva insatser mot radon men kostnaden kan variera kraftigt beroende på vad som behöver göras.

  Här kan du läsa mer:
  http://media1.kumlin.biz/2015/08/2-14.pdf
  https://www.husgrunder.com/renovera-husgrund/renovera-ew-grund/#ew-vadar
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

 4. Kommentarer

 5. mexitegel
  mexitegel ·
  Samtidigt ska man vara medveten om att det finns många hus utan problem också. Bara för att det är en riskkonstruktion måste man inte fly ett hus som pesten. Däremot i detta fall bör man ta med i beräkningen att vägarna mest troligt bör ventileras. Om man ändå ska renovera källaren är det ingen större merkostnad, annars är det såklart mer kännbart. Att det finns en fungerade dränering är som nämnt ovan mycket viktigt. Vid en eventuell omdränering är utvändig isolering särskilt att rekommendera.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Skruva i golv med värmeslingor

  Anlitade ett företag med goda referenser. Skulle sätta upp mellanvägg. Skruvade reglar i golv med golvvärme. 1 cm skruv. Informerade om värmeslingor/värmegolv. Hur ställer jag mig till detta? Mvh...
 2. Bullerutredning

  hej. Skall bygga nytt hus intill ett gammalt hus sk ersättningshus. Behöver man göra en bullerutredning fast det det står ett gammalt hus där sedan tidigare om än obeboeligt janerik@axjuridik.se
 3. Bygglov för vindskydd till hästar

  Vi är lantbrukare som odlar vall och föder upp köttdjur. Vi söker eu-stöd för mark på en fastighet i en annan kommun. För att få eu-stöd måste åkern betas eller skördas. Vi låter en hästägare beta...

Visa alla frågor