Byggahus.se

Fula balkongräcken

Besvarad 5 dec 2019 av Charlotte Andersson

 1. kommunen godkänner inte mina snygga balkongräcken. De vill att det ska se ut som alla andras. När jag läser i Boverkets byggregler så står där bara att räcket bör vara utformat så att det inte går att klättra på. Det är ju inget krav, eller?
   
 2. Svar

 3. Det är ett vanligt missförstånd när lekmän läser Boverkets Byggregler.
  Dessa är uppbyggda som en del som är föreskrift (skriven i vanlig text) som efterföljs av ett allmänt råd (som är skrivet i kursiv stil).
  Föreskriften är en regel som ska följas.
  Det allmänna rådet anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln.
  Om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att den tvingande regeln ändå uppfylls.

  Att man ska läsa Boverkets byggregler på detta sätt framgår av de läsanvisningar som Boverket har publicerat.

  Ditt balkongräcke måste alltså utformas så att det begränsar risken för personskador till följd av fall samt att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper (BBR 8:2321)
  Om du inte följer rådstexten så måste du visa för kommunen att du på något annat sätt uppfyller de uppställda kraven.
   
  Charlotte Andersson

  Charlotte Andersson

  Byggnadsingenjör

 4. Kommentarer

 5. terjevigen
  terjevigen ·
  Jag kan verkligen vara ute och cykla här, men kommunen kan väl även ställa krav på utseendet utifrån detaljplanen? Det vill säga, säkert och passa in i miljön.
   
 6. M
  MetteKson ·
  Kommunen kan reglera utformningen i detaljplanen, de finns även paragrafer i PBL som kan användas som stöd gällande utformningskravet, te x 8 kap. Det ska även tas hänsyn till omgivningspåverkan, hur påverkar ditt ”snygga” räcke byggnadens utseende? Passar det in i sammanhanget? Kanske byggnaden i ligger i en kulturmiljö där utformning är särskilt viktig? Det kan vara mer än räckets tekniska egenskapskrav som ska uppfyllas för att ditt räcka ska bli godkänt. Om ditt räcke är det enda som skiljer sig i ett annat enhetligt sammanhang kan jag faktiskt förstå att byggnadsnämnden inte godkänner det.
   
 7. H
  Huddingebo ·
  Jag tolkar det som att räcket inte uppfyller de krav på säkerhet som krävs där räcket ska sitta.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Öppningsbara fönster i sovrum

  Hej! Har tecknat en nyproducerad lgh och var på visning av bygget i helgen. Upptäckte då att de stora fönsterna i två av sovrummen är fasta och inte går att öppna. Vad säger brandreglerna om det?...
 2. Översvämning pga lossad rörkoppling

  Jag har för en ny sommarstuga låtit rörmokare installera nya rör för 1½ år sedan. I förra veckan såg jag att en översvämning skett pga att en koppling lossnat. Då vi har kommunalt vatten med...
 3. Golvvärme mellan platta och parkett

  Hej, Vi har platta på mark och parkett på 15 mm. Vi ska renovera och lägga nytt golv i delar av nedervåningen: kök, vardagsrum och hall (inte arbetsrum, wc eller tvättstuga). Vi undrar: Kan man...

Visa alla frågor