Borg utan bygglov måste rivas

En tillbyggnad i form av en medeltida borg upprör grannar i Stockholm.

En kvinna på Drottningholm i Stockholms län har ärvt ett hus av sin pappa. Men huset har byggts till med en medeltida borg. Mannen hade rätt att bygga till huset men inte en så stor tillbyggnad och inte i den design som sedan blev. Bland annat skulle taket ha varit spetsigt, inte platt.

Borgen har därefter blivit föremål för en konflikt mellan kvinnan och ena grannparet. Grannarna vill inte behöva se borgen från sin tomt, medan kvinnan ifråga inte har råd att riva den.

- Det är ett känsligt område rent kulturhistoriskt, och så står det ett svartbygge här. Sedan är det väl några som tycker att borgen är ett lustigt inslag också, men det är för att de slipper titta på den på daglig basis, säger grannarna till Aftonbladet.

Tillgängligheten till tomten är begränsad, och eftersom det handlar om en stentillbyggnad uppskattas kostnaden för att riva den till mångmiljonklassen. Kvinnan har fått kostnadsförslag på tio miljoner kronor och uppåt.

Kommunen har dock beslutat att borgen måste rivas senast 25 augusti i år.

– Annars blir det 1,5 miljoner i vite och sedan går kommunen in och river på min bekostnad. Och om jag då inte kan betala kommer kronofogden. Då åker vi ut ur vårt hem, säger kvinnan.

Hon är uppgiven eftersom hon inte har råd. Hon hade hoppats att få mer tid på sig att lösa situationen, men Ekerö kommun trycker på eftersom ärendet dragit ut sedan 2014.