Badrum

Avloppsvatten kan bli dricksvatten i framtiden

Ett forskningsprojekt pågår där så kallad superrening testas.

Vattenbrist är ett stort problem över nästan hela landet, och reningen av det vatten vi använder blir därför allt viktigare.

Vattenbrist är ett stort problem över nästan hela landet, och reningen av det vatten vi använder blir därför allt viktigare. Foto: Creative Commons.

I framtiden dricker vi kanske renat avloppsvatten. Just nu pågår ett pilotprojekt i Kalmar där man undersöker olika reningsmetoder. Bland annat använder forskarna membran och granulerat aktivt kol för att få avloppsvattnet fritt från läkemedelsrester, mikroplaster och resistenta bakterier.

Än så länge är det ett projekt på forskningsstadiet, men experter säger att detta kan vara en framtida dellösning till vattenbristen.

– Vad man kanske skulle kunna göra är att låta dricksvattenproducenten ta renat avloppsvatten som råvatten och sedan skulle man återinfiltrera detta vatten till grundvattnet. Men detta är ju ett forskningsprojekt så det ligger ju lite längre fram i tiden, för man vet för lite idag, säger Regine Ullman till Sveriges Radio.

I dagsläget består en stor del av vattenförsörjningen i sydöstra Sverige av grundvatten, vilket är en känslig tillgång eftersom den påverkas stort av vädrets makt.