Månadens arkitektritade

Med respekt för arkitekturens element

Holländska Bedaux de Brouwer Architectens tillbyggnad av en gammal lada har fått formen av ett fristående hus. - Vi har satsat på lokala material så att byggnaden ska passa in i befintlig bebyggelse och natur, förklarar arkitekt Pieter Bedaux.

Tegelfasad med stora glaspartier

Foto: Filip Dujardin

Bedaux de Brouwer Architectens hus i Berkel-Enschot både anpassar sig och avviker i den lantliga idyllen. Kontrasten mellan öppna och slutna volymer anspelar på både ny och modernistisk arkitektur.

Hur bygger man till en redan existerande miljö med stark karaktär? Skapar man en stark kontrast med något helt nytt avvikande, eller underordnar man sig det gamla? Holländska Bedaux de Brouwer Architecten har valt att anpassa sig, men allt annat än passivt.

Deras tillbyggnad till en gammal lada i det lilla samhället Berkel-Enschot, i kommunen Tilburg i Noord-Brabant, har fått formen av ett fristående hus. Lokalt producerat tegel och ett brant sadeltak ansluter både material- och formmässigt till omgivande stall och gårdar, men den markerade skorstenen i husets ena ände antyder något nytt. Och inte minst det uppglasade nordvästra fasadavsnittet som ger utsikt längs med byvägen som bär ut mot åkrar och träddungar. 

– Vår utgångspunkt var att skapa ett hem som skulle passa in i Berkel-Enschots miljö, säger Pieter Bedaux. Samtidigt ville vi ge intressanta utblickar från en upplyst och öppen interiör.

Insyn från vägen

Foto: Filip Dujardin

Istället för att helt sluta sig bakom väggar eller staket så öppnar sig huset vid vägen, och blir därmed en del av det lilla samhället.

Huskroppen ska påminna om historiska långhus, enligt Pieter, fastän dessa kunde vara hela 50 och till med 80 meter långa med plats för en mindre bys hela befolkning. I Berkel-Enschot anknyts bakåt i tiden till arkitektoniska former alla kan relatera till, och Pieter ser byggnaden som en önskan om kontinuitet i arkitekturen utan alltför tydliga uppbrott från det kända och invanda.

Fasad med entré

Foto: Filip Dujardin

– Vi har gestaltat huset som en modern tolkning av det arketypiska långhuset, säger Pieter Bedaux och visar på det närmast dominerande taket med extremt flacka hängrännor, något som återfinns på äldre gårdshus i grannskapet.

En inglasad korridor förbinder tillbyggnaden med den gamla ladan

Foto: Filip Dujardin

En inglasad korridor förbinder tillbyggnaden med den gamla ladan, parallellt finns också ett matrum.

– Vi har arbetat med både glas och trädetaljer för att skapa en övergång mellan ett nytt och ett gammalt formspråk.

Gavelns silhuett

Foto: Filip Dujardin

Gavelns silhuett är grafiskt exakt, nästan som en seriefigur inspirerad av en vindflöjel. Materialmöten är exakt utförda utan några kompromisser.

Köket

Foto: Filip Dujardin

Köket delar yta med det stora vardagsrummet som med glaspartier från golv till tak vetter ut mot det omgivande landskapet. Golv av furu och en enkel inbyggd kamin.