Värme

Riktar skarp kritik mot fjärrvärmedomen

"Växjö kommuns agerande är oetiskt och domen är oacceptabel".

Vd:ar och miljöchefer på Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna går gemensamt ut i en debattartikel och kallar domen mellan Konkurrensverket och Växjö kommun, gällande anslutningstvånget av fjärrvärme vid köp av kommunens tomter, för oacceptabel. De trycker nu på för att Konkurrensverket ska överklaga.

I artikeln ifrågasätter de kommunens försvar om att tvångsanslutning av fjärrvärme är för miljöns skull - dels eftersom det hindrar en övergång till solenergi, dels för att det inte finns några garantier för vad Växjö Energis bränslemix kommer att innehålla i framtiden.

- Utöver detta innebär tvångsanslutning till fjärrvärme att fastighetsägaren inte har möjlighet att påverka priset för värmen genom att välja en annan uppvärmningsform, utan är helt utelämnad till det kommunägda fjärrvärmebolagets prissättning. Kommunen hävdar att fjärrvärme är billigt för fastighetsägaren, men vad hindrar kommunen från att höja fjärrvärmetaxan, frågar sig de fyra personerna i debattartikeln.

De avslutar med att konstatera att kommunen agerat utifrån egenintresse då de själva äger fjärrvärmebolaget.

- Konkurrensverket har inget val än att överklaga domen om inte för att upprätthålla valfrihet och konkurrens så av miljöskäl.

Konkurrensverket har till den sjunde december på sig att besluta om domen ska överklagas till Marknadsdomstolen.

Läs mer

De tvingas till fjärrvärme