Värme

Nya intäktsramar satta för elnätsföretagen - processer att vänta

Hittills har inget av de avklarade elnätsföretagen fått den intäktsram de ansökt om, och Energimarknadsinspektionen väntar därför på nya rättsprocesser.

Nya intäktsramar satta för elnätsföretagen - processer att vänta

Energimarknadsinspektionen meddelade idag att de satt upp intäktsramar för 2016-2019 för flera av de stora elnätsföretagen, bland annat EON och Vattenfall. Ramarna styr hur höga avgifter elnätsföretagen får ta ut och ska göra att avgifterna inte stiger över en orimlig nivå. Arbetet görs för att elnätsföretagen har monopol över sina respektive nät och därför inte är utsatta för någon konkurrenssituation.

Men det har stormat kring intäktsramarna under nuvarande period efter det att ett flertal elnätsföretag valt att överklaga dem och fått rätt i kammarrätten. Energimarknadsinspektionen räknar med att företagen sätter hårt mot hårt även denna gång eftersom inget av företagen hittills fått de nya intäktsramar som de ansökt om.

- Vi räknar med rättsprocesser även denna gång eftersom företagen inte har något att förlora på att processa i förvaltningsmål. Vi tror dock att processerna inte blir lika omfattande, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Elnätsföretagen har synts flitigt i media de senaste månaderna efter att Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte pröva kammarrättens beslut om att elnätsföretagen har rätt att ta ut större avgifter än de ramar som Energimarknadsinspektionen satt upp. Kritiken har varit kraftig, men trots det har flera elnätsföretag valt att höja sina avgifter både en och två gånger.

De 14 företag som nu fått sina nya intäktsramar beslutade utgör dock bara en bråkdel av alla de 180 elnätsföretag som står på listan. Arbetet med kommande års intäktsramar beräknas därför inte vara klart förrän 31 oktober i år.