Kamin, Värme

Boverket: "Inför skrotningspremie för gamla kaminer"

Utökad anmälningsplikt vid byte av kamin och skrotningspremie är två förslag från Boverket för att minska risken att gamla kaminer säljs på begagnatmarknaden.

Boverket vill att fler väljer en ny kamin när det är dags för installation.

Boverket vill att fler väljer en ny kamin när det är dags för installation. Foto: Vår medlem camaro1969s kamin.

I en rapport till regeringen lägger Boverket två förslag på bordet som ska minska risken för att vedspisar och kaminer som inte följer utsläppskraven säljs på andrahandsmarknaden. Förslagen innebär dels en utökad anmälningsplikt, dels en skrotningspremie.

Tanken är att skrotningspremiem ska betalas ut för pannor och rumsvärmare tillverkade 2007 eller tidigare. Det krävs dock att de har ett utfärdat skrotningsintyg.

- Skrotningspremien skulle förhindra att anordningarna säljs på andrahandsmarknaden. Stödet ska vara ett fast belopp som kan motivera den som ändå tänkt byta ut sin anordning att inte sälja sin gamla vidare. Men det ska inte leda till ökad utbytestakt eller vara en så stor bonus att det bidrar till att fullt fungerade kaminer eller pannor byts ut, skriver Boverket i ett pressmeddelande.

Förslaget om utökad anmälningsplikt handlar om att ge kommunen fullständig översikt, vilket i praktiken innebär att alla byten av den här typen av produkter ska anmälas till kommunen.

- Förslagen kan genomföras var för sig eller tillsammans. De bör även kombineras med informationsinsatser om hur eldning påverkar vår miljö, skriver Boverket.

Källa: Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning