Kamin, Värme

Ingen skrotningspremie för gamla kaminer

Bostadsminister Peter Eriksson säger nej till skrotningspremien som Boverket önskade införa för gamla vedspisar och kaminer.

Ingen skrotningspremie för gamla kaminer

Foto: Vår medlem Gafsan.

Boverket föreslog nyligen att regeringen skulle införa en skrotningspremie för kaminer och vedspisar som inte uppfyller EU:s utsläppskrav. Detta för att folk hellre ska skrota dem än sälja dem på andrahandsmarknaden. Men regeringen stöttar inte förslaget.

- Jag tycker det är en dålig signal till människor, särskilt på landsbygden, som har haft personlig erfarenhet av att strömmen inte alltid fungerar. Det är en bra trygghet att ha en vedspis och kunna laga mat i krisläge, eller att ibland använda dagligdags också, säger bostadsminister Peter Eriksson.

På frågan varför han tror att det blivit så stark debatt kring Boverkets alla förslag på ämnet svarar han så här:

- Det finns en misstänksamhet som handlar om att man vill att myndigheterna vill att man ska sluta elda med ved och långsiktigt förbjuda vedspisar. Men det är helt fel. Jag tycker det är bra att använda vedspisar om man eldar på rätt sätt. Jag vill inte att folk ska sluta elda med ved.

Det kommer således inte att införas någon skrotningspremie. Hur de ställer sig till förslaget om utökad anmälningsplikt framgår dock inte.

Källa: Sveriges Radio