El & Teknik

Vanliga orsaker till husbränder

Se till att huvudsäkringen inte glappar och att brandvarnarna har fungerande batterier.

Under vintern är vi hemma mycket och då arbetar både värme- och elsystem på högvarv för att hålla oss varma och sysselsatta. Det innebär en stor belastning på elsystemet och större risk för bränder.

En fjärdedel av vinterns husbränder beror på fel i utrustning. Exempelvis glappande huvudsäkringar.

- Om allt inte sitter tätt och kontakterna glappar blir det lätt varmgång inne i elcentralen, särskilt nu när den går på högvarv på grund av kylan. Värmen byggs upp successivt, och om det inte upptäcks i tid kan det efter ett tag resultera i brand. En glappande huvudsäkring kan vara en dödsfälla, säger Mats Larsson, skadeinspektör på If.

Rekommendationen är att du regelbundet kontrollerar så att det inte förekommer glapp och andra problem, samt att du ser till att byta batterier i brandvarnaren.

De fem vanligaste kända orsakerna till husbränder:

Totalt: 981

  • Fel i utrustning: 246, 25 %
  • Värmeöverföring: 59, 6%
  • Spis: 46, 5%
  • Avsiktlig brand, 36, 4%
  • Rökning: 22, 2%
  • Annan: 74, 8%
  • Okänd: 438, 45%

Källa: MSB, 2017