Ekonomi

Se över dina brandvarnare

Inför årets värsta månad sett ur brandsäkerhetssynpunkt kan det vara bra att göra en kontroll hemma.

En brandvarnare.

En brandvarnare. Foto: Creative Commons.

Senhösten och vintern är en tid då villabränderna ökar, med sin kulmen i december. Samtidigt visar färsk statistik att många hem innehåller för få - eller till och med inga - brandvarnare. 

– Vi vet att det saknats brandvarnare i över 40 procent av alla dödsbränder, och en stor del av dessa hade sannolikt kunnat förhindras om det funnits brandvarnare uppsatta. Om dessutom de nu gällande rekommendationerna även hade gällt brandvarnare i sovrummen hade ytterligare sex procent av dödsolyckorna kunnat förhindras, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare hos Folksam.

Statistik visar att 14 procent av de hem som kontrolleras får anmärkningar avseende brandvarnaren. Den vanligaste anmärkningen i brandsäkerhet är att det finns brandvarnare men att de är för få sett till storleken på huset, dessa anmärkningar utgör 66,7 procent. Den näst vanligaste är att brandvarnare saknas helt.

Tips kring brandvarnare:

  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan och per 60 kvadratmeter. Exempel: en bostad på 75 kvadratmeter med ett plan ska ha två brandvarnare
  • Se till att brandvarnare finns i bostadens samtliga sovrum samt vardagsrum
  • Placera i rummets högsta punkt och helst i mitten på rummet. Brandröken stiger uppåt. Sätt den inte på väggen. Sitter brandvarnaren på väggen eller för nära väggen är risken att den inte reagerar. Där kan det bildas en ficka dit röken inte når.
  • Placera den inte i närheten av ventilationsöppningar. Ventilationen kan dra ut rök och branden härja fritt
  • Testa din brandvarnare minst varje kvartal. Det gör du genom att trycka på testknappen. Kommer det inget ljud ska batteriet bytas eller så bör hela brandvarnare bytas ut. 
  • Byt batteri och dammsug din brandvarnare en gång om året, förslagsvis vid första advent
  • En brandvarnare har begränsad livslängd. Är din varnare äldre än 8-10 år? Byt till en ny!
  • Ha sammankopplade brandvarnare. Larmar en, larmar alla
  • Ha nätanslutna brandvarnare istället för med batteri