Vad kostar det, Solceller

Vad kostar solceller och hur snabb återbetalning - 2 kalkyler

Husägare som investerar i solceller tillhör vinnarna när elpriserna når nya rekordnivåer. Samtidigt får man räkna med ett högre installationspris än tidigare – och dessutom en lång leveranstid. Här ger vi exempel på vad en solcellsinvestering kostar och hur lång tid det tar innan den lönar sig.

Ett hus med solceller på både hustak och garage.

Ett hus med solceller på både hustak och garage. Foto: Bjurfors

Elpriset är den största osäkerhetsfaktorn när man gör en solcellskalkyl. I räkneexempel 1 har vi utgått från en solcellsinstallation på 10,4 kW i Skåne (elområde 4). Här räknar vi med ett genomsnittspris för köpt el1,80 kr/kWh, inklusive skatter och moms. Värdet för såld el är 1,50 kr/kWh, inklusive skattereduktion, nätnytta och ursprungsgarantier. Notera att vi utgår från en långsiktig kalkyl, som inte beaktar de extrema prisnivåer som just nu råder i södra Sverige.

I räkneexempel 2 har vi utgått från en motsvarande solcellsinstallation i Dalarna (elområde 2). Här räknar vi med ett genomsnittspris för köpt el1,30 kr/kWh, inklusive skatter och moms. Värdet för såld el är 1,10 kr/kWh, inklusive skattereduktion, nätnytta och ursprungsgarantier.

Två solcellskalkyler

Offert: 10,4 kW-solcellsanläggning (sep-2022)
Material: 26 solpaneler, maxeffekt 400 W. 1 växelriktare 10 kW, monteringssystem.
Total materialkostnad: 142 000 kr
Installation: 55 000 kr
Projektering: 4 900 kr

Pris totalt: 201 900 kr
Pris totalt efter Grönt avdrag (14,55%): 172 524 kr

Räkneexempel 1 (elområde 4)

Villa i Skåne med årlig elförbrukning: 15 000 kWh.
Elpris försäljning, spotpris + skattereduktion: 1,50 kr/kWh
Elpris, inköp: 1,80 kr/kWh
Beräknad elproduktion/år: 10 400 kWh
Egenanvändning (minskat elinköp): 30 %
Försäljning av solel: 70%
Besparing för minskat elinköp: 5616 kr/år
Försäljning av solel, inkl skattereduktion: 10 920 kr/år
Beräknade intäkter, totalt: 16 536 kr/år
Beräknade förluster (inkl. driftskostnader/byte av växelriktare efter 15 år): -1000 kr/år
Beräknad återbetalningstid, exkl. eventuell låneränta: cirka 10,5 år.
(Beräknad återbetalningstid, inkl. låneränta (5%): cirka 13 år.)

Räkneexempel 2 (elområde 2)

Villa i Dalarna med årlig elförbrukning: 15 000 kWh.
Elpris försäljning, spotpris + skattereduktion: 1,10 kr/kWh
Elpris, inköp: 1,30 kr/kWh
Beräknad elproduktion/år: 10 400 kWh
Egenanvändning (minskat elinköp): 30 %
Försäljning av solel: 70%
Besparing för minskat elinköp: 4056 kr/år
Försäljning av solel, inkl skattereduktion: 8008 kr/år
Beräknade intäkter, totalt: 12 064 kr/år
Beräknade förluster (inkl. driftskostnader/byte av växelriktare efter 15 år): -1000 kr/år
Beräknad återbetalningstid, exkl. eventuell låneränta: cirka 15,5 år.
(Beräknad återbetalningstid, inkl. låneränta (5%): cirka 18 år.)

Kommentarer till kalkylerna

Effekter av högre elpris: Prisstegringar på el kan påverka kalkylen väsentligt. I räkneexempel 1 kan anläggningen vara betald inom ca 9 år, ifall det genomsnittliga elpriset hamnar kring 2 kr/kWh. I räkneexempel 2 kan anläggningen vara betald inom ca 13 år, ifall det genomsnittliga elpriset hamnar kring 1,50 kr/kWh.

Investeringskostnad: Kostnaden för solcellsinstallationer har ökat i år, men kan mycket väl sjunka igen när marknaden stabiliseras. Med en återgång till tidigare prisnivåer kan totalkostnaden för en 10,4 kW-anläggning hamna kring 150 000 kr. Det skulle minska återbetalningstiden med cirka 2 år i våra exempel.

Skattereduktion: En osäkerhetsfaktor i kalkylen är den nuvarande skattereduktionen (60 öre/kWh) som eventuellt kommer att försvinna, vilket i så fall innebär ett lägre framtida värde på såld el och därmed en längre återbetalningstid för solcellsanläggningen. I våra räkneexempel kan återbetalningstiden öka med 2–3 år, beroende på när skattereduktionen tas bort.

Gör din egen solcellskalkyl: Du kan själv göra en solcellskalkyl baserat på förutsättningarna där du bor. I kalkylen anger du specifika uppgifter (plats, takyta, anläggningsstorlek, priser mm) för att bedöma din solcellsinstallation. Välj gärna en kalkyl som är någorlunda detaljerad och uppdaterad, se t ex energimyndigheten.se, solcellskollen.se och hemsol.se.

Långa leveranstider på solceller just nu

Det råder just nu långa leveranstider på solceller. Beställer du en solcellsanläggning idag lär du få vänta minst ett halvår, kanske rentav uppemot ett år, innan du får anläggningen på plats. De långa väntetiderna är en följd av råvarubrist, energikris och produktionsproblem i Kina, men också en inhemsk brist i Sverige på montörer och elektriker. Lägg därtill de skenande elpriserna som skapat en rejält ökad efterfrågan.

Dessa faktorer har också bidragit till att priset på solceller, efter en lång tids nedgång, vänt uppåt.

– Förra året var snittkostnaden på en 10 kW solcellsanläggning omkring 150 000 kronor, exklusive grönt avdrag. I dagsläget är det svårt att ange exakta priser då det rör på sig en del, men man får räkna med en högre prislapp, säger Erik Wallnér, rådgivare på Solcellskollen.se.

Enligt leverantörer som Byggahus.se varit i kontakt med ligger prisökningarna kring 15–20 procent totalt. Bland de prisexempel vi fått kostar en färdiginstallerad 10 kW-anläggning idag omkring 180 000–200 000 kronor, innan avdrag.

En tröst för de husägare som beställer ett solcellspaket idag är att det sannolikt ger bättre utbyte än tidigare generationers solpaneler.

– Solcellernas verkningsgrad ligger numera på cirka 20–21 procent och effekten på en standardpanel ligger oftast uppemot 400 W, säger Erik Wallnér.

Förutom solpanelerna ingår andra delar i anläggningen som påverkar investeringspriset. En viktig komponent är växelriktaren, som har kortare livslängd än själva solpanelerna och som kan behöva bytas ut efter 15 år. En 10 kW växelriktare av etablerat märke brukar kosta omkring 25 000 kronor.

– Kvaliteten på växelriktare varierar en del, vilket påverkar både funktionaliteten och livslängden. Därför finns det goda skäl att kontrollera vilken modell som leverantören erbjuder. Har du även planer på att investera i solcellsbatterier krävs det en särskild typ av växelriktare, en så kallad hybridväxelriktare, som är några tusenlappar dyrare.

En solcellskalkyl rymmer, av naturliga skäl, ett stort mått av osäkerhet. Förutom anläggningens produktion, som ofta finns beräknad i offerten, påverkas utfallet av andelen solel som används i bostaden respektive andelen som säljs, samt det aktuella elpriset. Elhandelsbolagen som köper in solel från mikroproducenter erbjuder i regel ett avtal baserat på rörligt timspotpris. Samtidigt förbinder sig kunden att köpa el från samma bolag, vilket kan vara mer eller mindre fördelaktigt.

Läs mer: Välj rätt elavtal för solcellerna

– När du köper el tillkommer moms, energiskatter och eventuella administrationsavgifter, vilket inte kan läggas på när du säljer din solel. Men skillnaden mellan att köpa och sälja har hittills i stort sett kompenserats av skattereduktionen på 60 öre/kilowattimmen för såld el, säger Erik Wallnér.

När elpriserna stiger höjs värdet på solelen. Samtidigt ökar även prisskillnaden något mellan köpt och såld el, främst som en följd av att momsen på 25 procent läggs på elkostnaden. Det blir alltså något lönsammare att minska sina elinköp, det vill säga att använda solelen själv. En annan faktor som kan påverka solcellskalkylen är de kraftiga prissvängningarna på elbörsen.

– Om du har ett timprisavtal för att både sälja och köpa el kan det löna sig att försöka styra förbrukningen i relation till elpriserna, till exempel genom att ladda elbilen eller värma upp huset när priset är lägre. Samtidigt säljer du solel under dagtid då priset oftast är högre, säger Erik Wallnér.