Skadedjur, Trädgård

Bekämpa mygg - vi listar massor av sätt att underlätta myggplågen

Sommaren är äntligen här, men med den kommer myggen. Bor du på en skuggig plats nära skog och sjöar så kan myggen till slut bli ett så pass stort problem att du känner att du behöver göra något åt det.

När myggorna svärmar runt huset kan man behöva vidta mer eller mindre drastiska metoder.

När myggorna svärmar runt huset kan man behöva vidta mer eller mindre drastiska metoder. Foto: Chandler/keihin84

Svensk sommar är det bästa som finns. Men det är också då som myggproblemen är som störst - från slutet av maj till augusti, med en topp i juni och juli. Regnperioder förvärrar problemen eftersom myggor lägger sina ägg i stillastående vatten, vilket gör att populationen ökar efter kraftiga regn.

Fysiska barriärer och kemiska bekämpningsmetoder

För att bekämpa myggor används olika metoder. Fysiska barriärer som myggnät och täckande kläder minskar exponeringen. Det finns även kemiska bekämpningsmetoder där staten skjuter till pengar för att bomba vissa områden med bekämpningsmedel, såsom i Gävleborg som länge haft stora problem med mygg. I Sverige är myggproblemen särskilt allvarliga i Norrland, speciellt längs älvar och myrmarker, såsom kring Dalälven.

– Antalet infångade mygg i Nedre Dalälven, ett stort område som ligger i Dalarna, Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län, har varit bland de högsta som uppmätts i världen, skriver Kemikalieinspektionen.

Det biologiska bekämpningsmedlet Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) dödar mygglarver om det sätts in i rätt stadie, det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G är ett annat medel som används vid storskalig bekämpning.

Men enskilda husägare på alla håll i landet kan ibland tycka att myggor är jobbigt. Vi har därför djupdykt i ämnet hur du underlättar myggplågan i sommar.

Damm
Vattnet i en damm behöver cirkulera, annars blir det en avelsplats för mygg. Foto: Medlemmen karinsvem

Eliminera avelsplatser på tomten

Mygg söker sig alltså gärna till platser med våtmarker, stillastående vattendrag och skugga. Börja därför med att se över tomten. 

Om du exempelvis har en damm på tomten är det viktigt att cirkulera vattnet för vattnets hälsa, men även för att du inte ska få en grogrund för mygg. Mygg parar sig i luften, men lägger sina ägg i stilla vatten. Så allt från regntunnor och diken, till dammar och närliggande sjöar kan utgöra sådana platser.

Mygg parar sig i luften, men lägger sina ägg i stilla vatten

Även små mängder vatten i exempelvis leksaker, blomkrukor, skålar eller veck på presenningar kan vara tillräckligt för myggorna att föröka sig. Likaså om du har mycket skuggområden på tomten som lätt samlar på sig vattenpölar. 

Vidare kan det vara bra att ha flera uteplatser så att du kan söka dig till soliga platser när myggplågan är som värst. Gärna att det inte är helt vindstilla på platsen.

myggnät på en pergola
Myggnät på en pergola. Foto: Medlemmen klaskarlsson

Skydda huset med myggnät och naturens myggjagare

Myggnät till fönster, och myggdraperier till dörrar, är bra lösningar för att inte få in mygg, och andra insekter, när du behöver vädra eller om du vill få in lite kyligare luft kvällstid. Det finns även stora myggnät du kan hänga över mindre uteplatser om ni ska sitta ute och vill ha det helt myggfritt.

Fladdermöss kan äta upp till 1000 myggor i timmen

Många rekommenderar även att man sätter upp fladdermusholkar, holkar för svalor, flugsnappare och dylikt. Fladdermöss kan äta upp till 1000 myggor i timmen. Gynnar du de som äter mygg naturligt får du god hjälp av naturen att förminska populationen.

Myggmaskiner, myggdödare och myggmedel

Det finns ett ganska stort utbud av bekämpningsmetoder när det kommer till myggor. Allt från stora gasoldrivna myggfångare som attraherar mygg till sig med en särskild doft (oktenol/koldioxid) och sedan fångar dem i ett nät där de torkar ut, till regelrätta myggmedel som ska få myggen att hålla sig borta från dig.

Mosquito Magnets behållare full
Medlemmen rodak har en allergisk dotter och har därför en Mosquito Magnet, här full av infångade myggor. Foto: rodak

Mosquito Magnet är ett exempel på en stor myggmaskin som fungerar såsom angivet ovan. Man behöver starta denna tidigt på säsongen om den ska hjälpa mot mygginvasionen, så att myggen inte hinner att etablera sig. 

Maskinerna är tänkta för drygt 2000-5000 kvadratmeter beroende på vilken modell du väljer. En del rapporterar att de går sönder ganska lätt så det är viktigt att hålla systemet rent. Exempelvis blåsa rent med tryckluft när säsongen är slut och det är dags för vinterförvaring.

Läs mer: Inga bevis för att ultraljudsskrämmor mot mygg fungerar

Thermacell
Medlemmen MariaÖstergötland tog med sig en Termacell vid tältningen. Foto: MariaÖstergötland

En av de mest populära “billiga” metoderna för uteplatsen är att använda Thermacells lilla portabla myggmaskin. Många tycker att den fungerar oväntat bra på att hålla mygg på avstånd. Det sitter en liten gasolflaska i den, och när du startar den så värmer den upp en matta med myggmedel och röken som sprids håller många mygg borta. Vår uppfattning efter att ha testat den i lite olika miljöer är att den underlättar en hel del. Den är dock ganska dyr i drift. Med det sagt så finns det de som bygger sina egna myggmattor, till exempel av tjockare trasor, och importerar myggmedlet ifråga. Annars kan du bara köpa färdiga kit avsedda för Thermacells maskiner.

Det som särskiljer myggmaskinerna ovan är att den ena sorten är tänkt att ta död på en stor del av den lokala myggpopulationen tidigt, den närmast ditt hem, och därmed verka förebyggande. Medan den andra syftar till att hålla befintlig myggpopulation på avstånd - inte döda dem.

Det finns även insekts-racket med el i som du kan använda för att ta död på mygg i din omedelbara närhet.

Läs också: Vilka myggfällor är ni nöjda med?

Slutligen finns det en kategori till och det är myggmedel där du smörjer in dig själv och dina kläder för att bli mindre attraktiv för myggen. Råd och Rön har nyligen gjort ett test av sådana där de kom fram till att det bästa var myggsprayet Care Plus 40%. Ett annat välkänt medel är MyggA, som också fick helt okej betyg. De som inte fungerade alls var Urtegaarden och Radarcan.

Fakta om myggor

Myggor är fascinerande små varelser som spelar en komplex roll i våra ekosystem. Trots att de ofta betraktas som besvärliga och potentiella sjukdomsspridare, är de exempelvis en viktig födokälla till fåglar, fladdermöss och andra djur.

Det är endast honmyggorna som suger blod. De behöver blod för att få tillräckligt med näring för att producera ägg. Hanmyggor lever istället på nektar och andra sockerhaltiga vätskor. Myggorna använder en kombination av koldioxid, kroppsvärme och lukt för att lokalisera sina måltider. När en honmygga landar på en värd, använder hon sina specialiserade mundelar för att sticka igenom huden och suga blod.

Myggornas livslängd varierar beroende på art och kön. Hanarna lever vanligtvis mellan en till två veckor, medan honorna kan leva upp till några månader under optimala förhållanden. 

Sedan finns det även något som heter knott. Myggor och knott är inte samma sak, även om bägge är blodsugande insekter så tillhör de olika familjer och har flera distinkta skillnader. Myggor är större. De suger blod genom att sticka sin proboscis genom huden. Knott är mindre och mer robusta, och de tar blod genom att riva upp huden med munnen. Till skillnad från mygg så lägger knott ägg i strömmande vatten, och knott är dagaktiva.