E
Maj månad:

Överföring (elnät): 1500 kr.
Elhandel: 300 kr.

Helt vridet är det!
 
 • Ledsen
 • Gilla
 • Arg
Saxsson och 6 till
 • Laddar…
N
MultiMan MultiMan skrev:
Har nog ingen större betydelse. När största staden i min närhet grävde ner matningsledningarna så ledde det istället till ett mycket allvarligt åsknedslag genom ett träd och sedan två meter ned i marken och slog av de nya nedgrävda matningskablarna. Tog mer än en månad att laga. Ingen minne av att skador på luftledningar pga åska behövt bli så komplicerat och tidsödande.
Vet inte hur många gånger vi fick elektronik förstörd p.g.a. åska under de år vi hade luftledningar.
Sedan nätet grävdes ner 2002 - noll åskskador.
Med luftburna ledningar ofta avbrott vid hård vind och/eller tung snö.
Vi har haft NOLL oplanerade avbrott sedan nätet grävdes ner.
Så ett nergrävt är så oerhört mycket bättre (varför skulle man annars gräva ner det?).
 
 • Gilla
STB och 3 till
 • Laddar…
MultiMan
Jag har haft luftledningar till mitt hus i mer än 25 år och åskan har slagit ner i matningsledningar runtomkring många gånger. Aldrig fått någon elektronik förstörd via elnätet, enbart via telefonledningen så länge jag hade det. Nu har jag fiber så den risken är borta.

Har förvisso de största överspänningsskydden som finns att köpa löst (ej i elcentralen alltså), men, ett enda har löst ut på 25+ år, så uppenbart är luftledningsnätet genomtänkt uppbyggt eftersom åsknedslag inte verkar sprida sig särskilt långt.
 
D
Luddis_1 Luddis_1 skrev:
Ja eller så går det till idiot satsningar på vindkraft typ Norfolk där "vi" förlorade 5,5miljarder.
Hur känner du för Energiewende?
 
N Nalleman64 skrev:
Vet inte hur många gånger vi fick elektronik förstörd p.g.a. åska under de år vi hade luftledningar.
Sedan nätet grävdes ner 2002 - noll åskskador.
Med luftburna ledningar ofta avbrott vid hård vind och/eller tung snö.
Vi har haft NOLL oplanerade avbrott sedan nätet grävdes ner.
Så ett nergrävt är så oerhört mycket bättre (varför skulle man annars gräva ner det?).
För att inte få en anhopning av skador vid dåligt väder. Underhåll av markledning är lika dyrt vad jag har hört.
 
N Nalleman64 skrev:
Vet inte hur många gånger vi fick elektronik förstörd p.g.a. åska under de år vi hade luftledningar.
Sedan nätet grävdes ner 2002 - noll åskskador.
Med luftburna ledningar ofta avbrott vid hård vind och/eller tung snö.
Vi har haft NOLL oplanerade avbrott sedan nätet grävdes ner.
Så ett nergrävt är så oerhört mycket bättre (varför skulle man annars gräva ner det?).
Nalleman64

Det är inte alltid givet om friledning (ledningar i luften) eller kabel i mark är bättre. Det beror på.

I stadsmiljö väljer man kabel i mark, eftersom det är betydlig mera praktiskt (och estetiskt) men det är kostsamt och besvärligare att hitta felstället om ett fel uppstår.

På landsbygden är (belagd) friledning vanligare om det handlar om längre sträckor, kabel sista biten fram till husen.

Vid långa kablar blir den kapacitiva reaktiva strömkomponenten ett bekymmer både gällande överföringskapaciteten och reläskydd. Där kan friledning (i luft) ha en fördel.

Jag känner till två ställen med ca en mil 10 kV nedgrävd kabel som var tvunget att förläggas som friledning i luften (byggas om) eftersom men inte kunde få reläskydden för kabeln att fungera på korrekt sätt.

Åska som skadar (påverkar) elnät handlar inte alltid om ”direktträff” utan det kan vara att magnetfältet som uppstår runt blixtströmmen vid nedslaget, induceras in i ledningar (slingbildning) som går i luften eller marken och därigenom orsakar åsköverspänningar.

Vid skador på luftledningar syns skadan enklare och är snabbare och billigare att åtgärda.

Sedan finns ytterligare ett antal faktorer gällande reflektioner vid åsköverspänningar i ledningsnät och övergångar mellan olika typer av ledningar och till transformatorer.

Det finns en övertro att nedgrävda ledningar vore bättre. Det är ett dilemma gällande bland annat att kunna bygga bort de flaskhalsar i transmissionsnäten som irriterar många.

När det gäller de högsta spänningarna, transmissionsledningar på 400 kV då är det en klar fördel kostnadsmässigt men framför allt driftsmässigt att välja friledning (i luft). De flera hundra mil 400 kV friledning (i luft) som går genom Sverige klarar utmärkt både åska och andra väderfenomen samt har klarat drygt 60 års drift nästan helt utan fel.
 
Redigerat:
 • Gilla
Hannuse och 1 till
 • Laddar…
N
D Daniel 109 skrev:
För att inte få en anhopning av skador vid dåligt väder. Underhåll av markledning är lika dyrt vad jag har hört.
Exakt så!
 
N Nalleman64 skrev:
Vet inte hur många gånger vi fick elektronik förstörd p.g.a. åska under de år vi hade luftledningar.
Sedan nätet grävdes ner 2002 - noll åskskador.
Med luftburna ledningar ofta avbrott vid hård vind och/eller tung snö.
Vi har haft NOLL oplanerade avbrott sedan nätet grävdes ner.
Så ett nergrävt är så oerhört mycket bättre (varför skulle man annars gräva ner det?).
Jo men huvudskälet att man gräver ner ledningar är ju att man slipper utmaningen med fallande träd under en storm. Sen jovisst blir det bättre för skador pga åska men det beror ju helt på helheten av ledningsdragningen.
 
 • Gilla
Dilato
 • Laddar…
N
M Martin Lundmark skrev:
Nalleman64

Det är inte alltid givet om friledning (ledningar i luften) eller kabel i mark är bättre. Det beror på.

I stadsmiljö väljer man kabel i mark, eftersom det är betydlig mera praktiskt (och estetiskt) men det är kostsamt och besvärligare att hitta felstället om ett fel uppstår.

På landsbygden är (belagd) friledning vanligare om det handlar om längre sträckor, kabel sista biten fram till husen.

Vid långa kablar blir den kapacitiva reaktiva strömkomponenten ett bekymmer både gällande överföringskapaciteten och reläskydd. Där kan friledning (i luft) ha en fördel.

Åska som skadar (påverkar) elnät handlar inte alltid om ”direktträff” utan det kan vara att magnetfältet som uppstår runt blixtströmmen vid nedslaget, induceras in i ledningar (slingbildning) som går i luften eller marken och därigenom orsakar åsköverspänningar.

Vid skador på luftledningar syns skadan enklare och är snabbare och billigare att åtgärda.

Sedan finns ytterligare ett antal faktorer gällande reflektioner vid åsköverspänningar i ledningsnät och övergångar mellan olika typer av ledningar och till transformatorer.
Jag kan givetvis bara tala om skillnaden i vårt område där vi fick 20 kV-nätet och lågspänningsnätet med blanktråd från 1950-talet ersatt med ett helt nergrävt nät och här är skillnaden som jag redan nämnt monumental vad gäller leveranssäkerhet.

Har bekanta som bor i ett annat område där man valt lösningen med isolerad friledning. En lösning som inte är alls lika stabil vad gäller leverans. Flera avbrott orsakade av fallande träd i samband med hård vind liksom även påverkan av åska.
 
N Nalleman64 skrev:
Jag kan givetvis bara tala om skillnaden i vårt område där vi fick 20 kV-nätet och lågspänningsnätet med blanktråd från 1950-talet ersatt med ett helt nergrävt nät och här är skillnaden som jag redan nämnt monumental vad gäller leveranssäkerhet.

Har bekanta som bor i ett annat område där man valt lösningen med isolerad friledning. En lösning som inte är alls lika stabil vad gäller leverans. Flera avbrott orsakade av fallande träd i samband med hård vind liksom även påverkan av åska.
Hej Nalleman64

Som jag skrev; ”Det är inte alltid givet om friledning (ledningar i luften) eller kabel i mark är bättre. Det beror på”. Det varierar mycket beroende på mängder av omständigheter. Jag har beskrivit några.

Om denna tråd klagar över höga elnätskostnader, så vore nog att gräva ned alla ledningar en klart ökad kostnad.
 
Redigerat:
N Nalleman64 skrev:
Jag kan givetvis bara tala om skillnaden i vårt område där vi fick 20 kV-nätet och lågspänningsnätet med blanktråd från 1950-talet ersatt med ett helt nergrävt nät och här är skillnaden som jag redan nämnt monumental vad gäller leveranssäkerhet.

Har bekanta som bor i ett annat område där man valt lösningen med isolerad friledning. En lösning som inte är alls lika stabil vad gäller leverans. Flera avbrott orsakade av fallande träd i samband med hård vind liksom även påverkan av åska.
Jo gräver man ner hela ledningsdragningen så är man skyddad men det kan vara så att inte pengarna räckte till så att det är kvar luftledning på en sträcka och då är det fortfarande sårbart. Sen kan man då prioritera sträckor med mycket skog som ofta vållar skada vid dåligt väder.
 
D Den ofrivillige klåparen skrev:
Hur känner du för Energiewende?
Inget alls. Problemet jag ser är att man leker med skattebetalarnas pengar, jag menar att man ska inte investerar tusentals miljoner för att sedan ge bort det och kasta det i sjön.
Har man funnit det vettigt att investera i ett projekt så bör man löpa linan ut, annars skulle man aldrig ha investerar från första början.
Energiewende blir spännande att se hur det löper ut.
 
N
P paralun skrev:
Jo gräver man ner hela ledningsdragningen så är man skyddad men det kan vara så att inte pengarna räckte till så att det är kvar luftledning på en sträcka och då är det fortfarande sårbart. Sen kan man då prioritera sträckor med mycket skog som ofta vållar skada vid dåligt väder.
Det område det handlar om i mitt fall (och det är ett stort område) består uteslutande av slätt (jordbruksområde) så det var tämligen lätt att gräva och det var kanske därför man valde jordkabel.

Man grävde hela vägen från ställverket vid det vattenkraftverk där åtminstone en del av elen produceras.
Ingen luftledning kvar i 20 kV-nätet eller lågspänningsnätet som berör oss.

Nåväl förutsättningarna är väl olika beroende på hur markförhållanden ser ut men även på hur nätbolagets ekonomiska resurser ser ut.
 
 • Gilla
paralun
 • Laddar…
I Ironside skrev:
Ingen är chokad av att EON återigen är dyrast, de måste ju trotts allt skick miljonerna till Tyskland.

Vattenfall må vara dyra men "vinsten" går i alla fall tillbaka in i Svenska samhället.
Du menar till chefen. Någon miljon i månaden i lön.
 
 • Gilla
linneac
 • Laddar…
N
MultiMan MultiMan skrev:
Jag har haft luftledningar till mitt hus i mer än 25 år och åskan har slagit ner i matningsledningar runtomkring många gånger. Aldrig fått någon elektronik förstörd via elnätet, enbart via telefonledningen så länge jag hade det. Nu har jag fiber så den risken är borta.

Har förvisso de största överspänningsskydden som finns att köpa löst (ej i elcentralen alltså), men, ett enda har löst ut på 25+ år, så uppenbart är luftledningsnätet genomtänkt uppbyggt eftersom åsknedslag inte verkar sprida sig särskilt långt.
Ok du verkar vara en hängiven anhängare av luftledningar med allt som hör därtill i form av stolpar, staglinor, krav på linjeröjning o.s.v. utöver större risk för avbrott.
Jag är det inte men huvudsaken är ju faktiskt att vi båda har en lösning vi är nöjda med. 🙂
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.