Svenska arkitekter inte stolta över svensk arkitektur

När Sveriges arkitekter får ranka svensk arkitektur kommer den sist bland våra nordiska grannländer.

Visionshuset i Aalborg.

Visionshuset i Aalborg. Foto: Cembrit

Sveriges arkitekter föredrar dansk arkitektur, enligt en undersökning som analysföretaget PFM Research utfört på uppdrag av Cembrit. Vår egna arkitektur får däremot låga betyg av de svenska arkitekterna. Den hamnar sist på listan när de får ranka vilket land som har mest framstående arkitektur. Först kommer Danmark, därefter Norge och Finland, och sist hittar vi Sverige.

Våra nordiska grannländers arkitekter är däremot stolta över sin lokala arkitektur. Exempelvis beskriver danska arkitekter sin arkitektur som innovativ och konstnärlig. Svenska arkitekter ser istället sin arkitektur som användarorienterad och pragmatisk. De menar på att den hålls tillbaka av att entreprenörerna hellre väljer billiga lösningar och att arkitekterna har en för svag roll i byggprocessen.

- Att svenska arkitekter ger den egna arkitekturen lågt betyg har vi sett sen vi började att göra den här undersökningen för över tio år sedan, men nu är det första gången vi får en jämförelse med våra grannländer och då blir det ännu mer anmärkningsvärt. Undersökningen visar att det handlar om status och inflytande, men vi tror även att en del av förklaringen är dåligt självförtroende, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig hos Cembrit. 

Inte heller Mark Isitt, vinnare av Sveriges Arkitekters Kritikerpris 2018, är överraskad av resultatet.

- Resultatet förvånar mig inte. Jämfört med Danmark domineras det svenska byggandet av några få, mycket stora aktörer. Dessa styrs ofta av kortsiktiga vinstintressen och arkitekten får svårt att hävda kvalitet. För att få en starkare röst väljer många svenska arkitektkontor därför att växa, men tyvärr får det sällan önskad effekt — ska man försörja hundratals anställda vågar man sällan insistera på betydelsen av mjuka, svårmätbara värden som estetik och skönhet, säger han.