Värme

Sju elbolag svartlistas

Sju elbolag kör med oschyssta metoder och får därför många klagomål vilket lett till att de hamnat på svarta listan.

Kraftledningar.

Kraftledningar. Foto: Holger Ellgard

Statliga Konsumentverkets Energimarknadsbyrå har publicerat en så kallad svart lista över elbolag som toppar när det kommer till klagomål. Det handlar exempelvis om avtal som ingåtts utan kunds vetskap, och avgifter som debiterats fastän de inte borde.

Bland de mer välkända på listan hittar du bland annat Göta Energi.

– En av åtgärderna har varit att tillsätta ett kvalitetsteam som numera för en tätare dialog med konsumenterna, något som gjort att klagomålen halverats, säger Göta Energis marknadschef Karin Källmark till Dagens Industri.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå tipsar om att du kan bestrida fakturor som du anser felaktiga samt att du kan anmäla företaget till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller Konsumentverket om de ingått avtal som du inte finner riktiga. Du kan även kontakta polisen om du anser att elbolaget brutit mot lagen.

Hela svarta listan

Stockholms Elbolag
Göta Energi
Nordic Green Energy
Axilia
Nordisk Krafthandel
Fi-Nergy
Telinet