Kök

Kraftig ökning av vattenskador i hus

Badrummen blir allt bättre men samtidigt ökar antalet vattenskador i kök.

Kraftig ökning av vattenskador i hus

Foto: Wrede

Trots att vattenskadorna i badrum minskar så ökar antalet vattenskador generellt. Försäkringsbolagen börjar oroa sig över kostnadsutvecklingen. Mellan 2008-2018 ökade skadekostnaden med 64 procent i hus och 119 procent i fritidshus.

– Vattenskadorna är den allra största kostnaden för oss på Folksam. De uppgår till närmare 40 procent av de totala skadekostnaderna i våra villahemförsäkringar, säger skadeförebyggare Erik Arvidsson.

Hos Folksam kommer de nu att börja erbjuda vattenfelsbrytare till rabatterat pris till hushåll med hög risk för vattenskada. Men förhoppningen är att det i framtiden ska bli lag att en sådan installeras vid nybyggnation. Man hänvisar till Norge som haft en sådan lag sedan 2010 och sett en kraftig minskning i antalet vattenrelaterade skador.

- Det är viktigt att få ner antalet vattenskador för att minska belastningen på både försäkringspremien men även på klimatet som kanske inte alltid är det första som man tänker på när man pratar om vattenskador, säger Erik Arvidsson och menar på att varje skada står för en belastning på miljön på 230 kilo koldioxid.

Köket är det mest skadedrabbade rummet i huset sett till vattenskador. Några av de förebyggande åtgärder som rekommenderas är:

  • Installera vattenfelsbrytare
  • Se till att ha ett diskmaskinsunderlägg
  • Kontrollera slangen till diskmaskinen så den inte läcker eller har torkat ut
  • Använd bara diskmaskinen när någon är hemma och vakenInstallera läckagevarnare
  • Lägg in droppskyddande underlägg för kylskåp, frys och andra vattenanslutna hushållsmaskiner
  • Använd diskbänksinsats
  • Kontrollera vattenledningar så att de inte läcker