Kraftig ökning av husbränder

Försäkringsbolag ser dubbelt så många husbränder - kopplat till den kalla väderleken.

Kaminer anpassade för trivseleldning används som värmekälla, vilket ökar risken för husbrand.

Kaminer anpassade för trivseleldning används som värmekälla, vilket ökar risken för husbrand. Foto: Folksam.

Antalet husbränder ökar kraftigt. Siffror från exempelvis försäkringsbolaget Folksam pekar på att antalet husbränder där huset brunnit ned, så kallade totalbränder, dubblades under jul- och nyårshelgen.

Orsaken uppges vara att fler eldar, eftersom elpriserna är höga och temperaturen ute är låg. Men eldstäderna är sällan anpassade för så hård eldning, de är tänkta för trivseleldning.

– I de allra flesta fallen är kaminerna inte anpassade till att värma upp hela hus, vilket kan leda till att människor använder mer ved än vad som är brukligt, avslutar Erik Arvidsson, skadeförebyggare hos Folksam.