Kök, VVS

Enkla rörjobb i köket som du klarar själv

Medlemmen slacker har renoverat köket själv.

Medlemmen slacker har renoverat köket själv. Foto: Slacker

Byta köksblandare, ansluta en ny diskmaskin kan de flesta normalhändiga klara själv. Men att uppgradera köket med vattenansluten ismaskin eller kaffemaskin kräver mer eftertanke.

Sida 1 av 7

Byta köksblandare

Byta blandare

Foto: Marlén Eskilsson

 1. Stäng av huvudkranen. Om du redan har kulventiler på ledningarna under diskbänken går det att stänga av vattnet med dessa. Öppna blandaren och låt vattnet rinna ur.
 2. Ha gärna en liten balja och en trasa beredd och lossa muttrarna på kall- och varmvattenrören samt anslutningen till diskmaskinen. Använd skiftnyckel och håll emot med rörtång eller polygrip.
 3. På äldre blandare är hela blandaren i ett stycke, men en del moderna blandare har en löstagbar övre del som kan lossas från blandarfoten som sitter närmast diskbänken. Finns en liten insexskruv långt ner på blandarfoten så lossas den och översta delen av blandaren lyfts av. Lossa muttern på köksblandaren undersida med en skiftnyckel eller polygrip. Muttern ser ut som ett rör med sexkantig utsida. Rörmontörer har ibland en specialnyckel till denna, men även om det kan vara lite bökigt att komma åt, så går det bra med vanlig skiftnyckel. Ta bort den halvmåneformade brickan som sitter mellan diskbänken och muttern.
 4. Nu går det att lyfta ur den gamla blandaren.

Sida 2 av 7

Montera en ny köksblandare

Ny köksblandare

Foto: Medlemmen and.ljung

Om du inte har kulventiler på kall- och varmvattenledningarna under diskbänken så passa på att sätt dit sådana nu. Det är en bra säkerhetsåtgärd och underlättar service.

 1. Din nya blandare har två anslutningsslangar och ett anslutningsrör för diskmaskinen. Om anslutningsslangarna levereras lösa så skruvas de fast med handkraft på blandarens undersida. Blå för kallvatten på höger sida, röd för varmvatten på vänster sida, diskmaskinsröret i mittenhålet. Känn efter att alla anslutningarna är ordentligt fastdragna.
 2. Sätt blandaren på plats. Slangarna, diskmaskinsröret och den gängade stången träs ner i diskbänkens hål. Det kan hända att hålet är lite för trångt, särskilt om det är en äldre blandare som suttit där. Då kan man få fila upp hålet.
 3. För att fästa blandaren på bänkens undersida följer ofta med en distansring, en halvmåneformad bricka och en lång mutter. Trä upp distansen kring slangar och diskmaskinsröret med den gängade stången utanför i distansens avfasade del. Trä på halvmånebrickan och dra till sist dit muttern. Det kan vara lite pilligt och svårt att se vad man gör. Dra åt muttern så blandaren sitter stadigt.
 4. Montera vattenanslutningarna med klämringskopplingar (halvkopplingar). Trä en mutter på slangänden, trä dit en klämring och skruva fast i röranslutningen. Den blå slangen ansluts till kallvattenröret och den röda till varmvattenröret. Om dina rör inte är märkta med blått och rött så kontrollera vilket rör som är varmvatten och vilket som är kallvatten och märk upp dem för enklare underhåll.
 5. Montera även diskmaskinsanslutningen som ofta har en plastmutter. Dra åt för hand och försiktigt med en polygrip.
 6. Sätt på vattnet och kontrollera att det är tätt. För nybörjaren kan det kännas tryggt att titta till kopplingarna några gånger första dagen så att det verkligen inte läcker ut något vatten. Kör också diskmaskinen så inte den anslutningen läcker. 

Till sist är det dags att ställa tillbaka sophinkar och allt annat jox som brukar stå i skåpet, men nu förstås snyggt och prydligt. Åtminstone första veckan.

Sida 3 av 7

Installera diskmaskin

Installera diskmaskin

Foto: Marlén Eskilsson

Börja med att läsa igenom leverantörens installationsanvisningar. Vissa detaljer skiljer sig åt för installation av olika maskiner, t ex hur man nivåjusterar maskinen.

 1. Stäng av vattnet och koppla ifrån anslutningarna till den gamla maskinen om du ska byta maskin. Är det en nyinstallation kan du behöva borra hål i skåpet för slangarna och elsladden.
 2. Lägg ett läckageskydd av plast på golvet där diskmaskinen ska stå. Om det läcker under eller bakom maskinen kommer vattnet att rinna fram så du upptäcker läckan snabbt.
 3. Nya maskiner har som regel både tilloppsslang och avloppsslang redan anslutna till maskinen. Dra slangar och elsladd genom hålen i skåpet och skjut in maskinen på plats. Justera maskinens fötter så att den står i nivå. I installationsanvisningen finns besked om hur man fäster diskmaskinen i skåpet med skruvar så att den inte kan vippa framåt. Montera täckplåten under luckan. 
 4. Anslut tilloppsslangen till blandarens diskmaskinsanslutning. Kontrollera att det sitter en packning innanför muttern. Anslut avloppsslangen i vattenlåset och fixera med slangklämma. Se till att avloppsslangen går i en böj högre än vattenlåset. Det hindrar avloppsvatten att rinna in i diskmaskinen via slangen. 
 5. Sätt i elkontakten. Saknas elkontakt under diskbänken blir det till att ta hem en behörig elektriker som installerar ett uttag. 
 6. Sätt på vattnet igen och kör ett kort program för att testa maskinen. Kontrollera att inget läcker i anslutningarna.

Sida 4 av 7

Övriga vatteninstallationer i köket

Ismaskin i frys

Installera ismaskin och kaffemaskin är svårare. Foto: Marlén Eskilsson

Idag finns det möjligheter att koppla fast vatten till ismaskin i frysskåpet, vissa kaffemaskiner och även till ångugnar. I smålägenheter har det också blivit vanligare att tvättmaskiner installeras i köket. Men eftersom köket sällan är inrättat med våtrumsgolv och golvbrunn så vill inte försäkringsbolagen betala ut ersättning för de fuktskador som kan uppstå. Den enda vattenanslutna maskin som tillåts som standard av försäkringsbolagen är diskmaskin. Inte för att den är säkrare utan snarare för att den funnits i köken så länge att det är svårt för bolagen att ändra policy.

Det finns ett sätt för den som vill ha ismaskin eller kaffemaskin med fast vattenanslutning utan att förse golvet med golvbrunn. Med en vattenfelsbrytare godtar försäkringsbolagen extravagansen med permanent inkopplad ismaskin, kaffemaskin eller rentav tvättmaskin.

Sida 5 av 7

Vattenfelsbrytare

Enkelt uttryckt stänger vattenfelsbrytaren av vattnet vid läckage. Det finns mer eller mindre avancerade vattenfelsbrytare. Vissa är kopplade på hela villans inkommande vatten. Andra är enklare och har en elektrisk fuktkännare under den maskin som ska skyddas och vid ett läckage stänger den med en magnetventil av vattnet för den berörda apparaten. 

Det är med andra ord ingen bra idé att börja installera fast vatten till ismaskiner och liknande själv utan att konsultera rörmontör som kan avgöra vad som behövs. Om installationen dessutom är långt ifrån lämplig vattenledning är det bättre att dra en riktig kopparledning och inte förlita sig på långa flexibla anslutningsslangar. 

Sida 6 av 7

Montera klämringskoppling

Klämringskoppling används ofta för husets vattenledningar. Kopplingarna fungerar bra på pex-rör (plast), kopparrör och kromade kopparrör. Klämringskopplingar finns av olika fabrikat, men de fungerar i stort sett likadant.
Kopplingen består av en mutter som dras på en gänga. Runt själva röret sätts en konisk ring som kommer att täta när kopplingen dras åt. I plaströr och glödgade kopparrör (mjuka) sätter man en stödhylsa för att ge stadga. Använd hellre hårda kromade kopparrör i synlig dragning.

Ibland har man redan gängan, t ex på en kulventil. Då kompletterar man med en halvkoppling (klämring och mutter) för att få en hel klämringskoppling.

 1. Grada av röränden med en kniv så att den inte är vass i kanten. 
 2. Sätt in stödhylsan i röret om du använder plaströr. Använder du hårda kopparrör behövs ingen stödhylsa. Trä på muttern på röret. Smörj klämringen med tätpasta och trä på den på röret. 
 3. Skjut in röret till stoppet i kopplingen.
 4. Dra åt för hand och dra sedan med skiftnyckel ytterligare ca 1-1¼ varv. Håll emot kopplingen med en annan skiftnyckel. Hur mycket muttern ska dras åt varierar lite mellan fabrikaten. Yrkesfolk känner när det är lagom hårt. Vi andra får ta hjälp av leverantörens anvisningar och prova.
 5. Släpp på vattnet och kontrollera så att alla kopplingar är täta. Efterdra kopplingen vid behov.