Husägare träter med Anticimex hos ARN

Köpte besiktigat hus som visade sig sakna isolering på vinden, men besiktningsföretaget ansåg inte att notering kring isolering ingår i överlåtelsebesiktning.

En husägare i Tvååker har hamnat i konflikt med Anticimex efter att de utfört en överlåtelsebesiktning men inte noterat att huset på flera platser saknar isolering. Man upptäckte detta genom att huset upplevdes ovanligt kallt på övervåningen. Det visade sig att vinden i stora områden inte var isolerad alls och att fyra kattvindar också saknade isolering. Vidare fann man att ett vattenrör låg mot oisolerad yttervägg.

När man påtalade detta för Anticimex menade de på att i denna okulära besiktning ingår inte att man påtalar isoleringens vara eller icke vara. Därför var man inte beredd att ta på sig kostnaden för att åtgärda felet. Husägaren valde därför att gå till Allmänna Reklamationsnämnden. I ett svar på anmälan skriver Anticimex:

- Kalla vindar är vanligt förekommande och att isolering i yttertaket eller ytterväggen inte finns utgör inte i sig en brist som bör noteras i ett besiktningsprotokoll.

Däremot håller man med om att det oisolerade vattenröret i den oisolerade ytterväggen borde ha noterats. Men man är inte överens om att detta i sig utgör en vårdslöshet.

- Det kan dock vitsordas att det borde ha noterats att det fanns ett oisolerat vattenrör mot en oisolerad yttervägg, eftersom detta kan leda till vattenskador. Någon vårdslöshet i detta avseende kan dock inte vitsordas. En förutsättning för att en notering borde ha gjorts är att det var okulärt besiktningsbart att ytterväggen var oisolerad. Bolaget kan inte vitsorda att ytterväggen var oisolerad. I vart fall kan det inte vitsordas att detta var okulärt besiktningsbart, skriver Anticimex.

Husägaren ville ha 47 635 kronor vilket motsvarar vad de betalade för att rätta till problemet, alternativt få tillbaka besiktningskostnaden på 9 200 kronor.

Allmänna Reklamationsnämnden rekommenderar besiktningsföretaget att betala 20 000 kronor. Detta bygger man på att bevisningen tydligt visar att det saknas isolering, och att även om inte isoleringens funktion ska bedömas så ska man däremot notera ifall den saknas. Man skriver även att det oisolerade röret hade synts om man hade tittat i lådan bakom toaletten. Däremot anser man inte att utredningen ger stöd för att det skulle ha gått att se att isolering saknades på kattvindarna. Så där skrivs ersättningen som husägaren ville ha ned med ett antal tusen kronor. Slutligen landar man i summan 20 000 kronor.