Byggahus.se
C
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det är definitivt en kultur i svensk förvaltning, man fattar beslut med redogör inte för skäl.
Jo, det ligger säkert mycket i det du säger, men samtidigt kvarstår ju faktum att offentliga beslut skall motiveras enligt 32 § förvaltningslagen. Tycker det är konstigt att brist på saklig motivering i princip aldrig klandras vid överprövning, utan att samma praxis tvärtom även tillämpas där. Syftet med 32 § förvaltningslagen kan ju knappast vara att det duger med att ett beslut inleds med "Myndigheten anser att ...".

Och det är ju i sig en riktigt fundamental del av hela rättssystemet.

M Maijckel skrev:
Du får ställa dig frågan: "Hur ska det allmänna, eller kanske snarare en person vid myndighetsutövning, mot bakgrund av dels egendomsskyddet och dels förvaltningslagen komma till annan slutsats"?
Jag tar det som att slutsatsen alltså är din egen tolkning och inte något som bokstavligen står i domen du hänvisade till(?)
Måste säga att det är en väldigt långsökt tolkning av det som står i domen. Du får gärna utveckla mer hur du kommer fram till att det inte kan läsas på något annat sätt.
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Nu vill nog de flesta småhusbyggare måla sitt nya hus i vitt, askgrått och svart. Om jag inte helt har läst min samtids medmänniskor fel. Jag tycker det är trist men vem är jag att sätta mig över deras dröm? På tal om askgrått så vårdar jag ett eternithus utan färgkladd på. Jag är nog i minoritet om förträffligheten i detta men det är mitt bidrag till byggnadsmångfalden. Något måste ju blir kvar av 50-talet när 70- och 80-talisterna vitmålar allt.
Ja den fantastiska blandningen uppstår med tiden då några efter ett decennium målar om sina askgråa hus till något annat som just då är attraktivt och några bevarar det gråa. Efter ytterligare ett decennium målar någon annan om det till ännu en ny färg som just då är åtråvärd. Då har det plötsligt skapats den där ombonade känslan när husägaren är glad för sitt hus och känner sig nöjd att få vara lite unik. Alla vill då bo i det området, priset på husen stiger och bostadsområden där man” lyckats” bevara alla husen med samma fasadfärg och samma takbeklädnad uppskattas bara av de med autism spektra. Jag säger inte detta med nedlåtande, vi är olika och det är ett faktum men jag kan inte förstå hur en minoritet i samhället som har dessa behov av förutsägbarhet ska få så stort utrymme och ha så stark röst när de flesta vill ha något annat.
Vi kan ju ha några få kvarter utan överraskningar, för de som önskar bo så.
Dick har jag ännu inte sett något sådant ställe bli en åtråvärd miljö för det stora flertalet.
 
 • Gilla
Heidina och 2 till
 • Laddar…
C cpalm skrev:
Jag tar det som att slutsatsen alltså är din egen tolkning och inte något som bokstavligen står i domen du hänvisade till(?)
Det är min tolkning.
C cpalm skrev:
Måste säga att det är en väldigt långsökt tolkning av det som står i domen. Du får gärna utveckla mer hur du kommer fram till att det inte kan läsas på något annat sätt.
Långsökt? MÖD skriver ju i domskälen att (färger på husen) "såväl i fastighetens omedelbara närområde som i staden i övrigt" beaktas när man bedömer vad som utgör rekvisitet "påtaglig avvikelse från bebyggelsemiljön". Och detta då inom område som utgörs av "stora kulturhistoriska värden".
 
C
M Maijckel skrev:
Långsökt? MÖD skriver ju i domskälen att (färger på husen) "såväl i fastighetens omedelbara närområde som i staden i övrigt" beaktas när man bedömer vad som utgör rekvisitet "påtaglig avvikelse från bebyggelsemiljön". Och detta då inom område som utgörs av "stora kulturhistoriska värden".
Fast nu rycker du ut citerade textfragment ur domen och använder dem för att sätta ihop en egen mening. Det är inte vad som står där.

Det jag läser är, sammanfattat, att i (fullständig) brist på en enhetlig färgsättning i området i fråga kan man inte påstå att vitt är en avvikelse från bebyggelsemiljön. Vilket förstärks av att det finns andra vita hus på samma gata.

Att notera är att detta är MÖDs bedömning i kontextet 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § PBL - "god form-, färg- och materialverkan" osv.
Det har alltså inget med förvanskningsförbudet att göra. Vad beträffar detta säger de som sagt egentligen ingenting annat än att de anser att det inte handlar om förvanskning i det aktuella fallet.
 
Redigerat:
 • Gilla
MetteKson och 1 till
 • Laddar…
C cpalm skrev:
Fast nu rycker du ut citerade textfragment ur domen och använder dem för att sätta ihop en egen mening. Det är inte vad som står där.

Det jag läser är, sammanfattat, att i (fullständig) brist på en enhetlig färgsättning i området i fråga kan man inte påstå att vitt är en avvikelse från bebyggelsemiljön. Vilket förstärks av att det finns andra vita hus på samma gata.

Att notera är att detta är MÖDs bedömning i kontextet 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § PBL - "god form-, färg- och materialverkan" osv.
Det har alltså inget med förvanskningsförbudet att göra. Vad beträffar detta säger de som sagt egentligen ingenting annat än att de anser att det inte handlar om förvanskning i det aktuella fallet.
Då läser vi domen på olika sätt.

Oavsett vem av oss som läser domen bättre kan du ju knappast påstå att din tolkning är glasklar.

Och då spelar det ingen roll hur du tolkar domen, eftersom man vid myndighetsutövning gentemot en medborgare (som vill måla om sitt hus) måste ha tydligt stöd i rättsordningen för att neka detta.
 
Claes Sörmland
Jag läser domen som @cpalm att dessa överväganden gäller just 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 §, alltså att åtgärden ska vara lämpligt utformad med hänsyn till stads- och landskapsbild, ge en god helhetsverkan samt ha en god form-, färg- och materialverkan.

I frågan om bedömningen av förvanskning av byggnaden eller bebyggelseområdet från kulturhistorisk eller annan synpunkt enligt 8 kap. 13 § eller 14 § PBL så finner MÖD inte på några sätt att den nya kulören har med detta att göra. D v s inga sakskäl har framkommit att byte av kulör från rött till vitt/grått skulle vara förvanskande så som PBL reglerar det. Inte heller har byggnadsnämnden framfört detta. Det är således en perifer fråga i domen.
 
 • Gilla
MetteKson
 • Laddar…
C
M Maijckel skrev:
Oavsett vem av oss som läser domen bättre kan du ju knappast påstå att din tolkning är glasklar.
Min sammanfattning av det aktuella stycket var inte ens ett försök till någon tolkning.

Jag bara noterar att jag inte kan se det samband som leder till din självsäkra slutsats att domen förbjuder landets byggnadsnämnder att neka bygglov så länge man håller sig "till en färg som redan finns i grannskapet, eller annan "normal" färg", och att det därmed är riskfritt för TS och andra att måla på så länge de håller sig till detta.

Det stycke du tolkar har som sagt inte ens med förvanskningsförbudet att göra.

Du får betänka att ett sådant råd kan stå TS dyrt om det visar sig att du har fel...
 
 • Gilla
MetteKson
 • Laddar…
Bara som referens, här är gamla bilder:
Grupp av leende barn framför gammalt hus, svartvit bild från mitten av 1900-talet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Svartvit bild av gammalt hus med reflektion i vattnet, innan ombyggnader och tillägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Så här såg det ut när vi köpte det:
Gult hus med utbyggnader och verandor omgivet av snö och stängsel, nära en frusen flod.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Gul byggnad med utbyggnader och verandor vid flodkanten i vintrigt landskap, omgiven av snötäckt mark och stängsel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Flygbild över gul byggnad med utbyggnader och bi-byggnader omgiven av snö och stängsel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Flygbild över gult hus med utbyggnader och tillhörande småbyggnader omgivet av snö och stängsel nära en flod.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Som ni ser så har kommunen totalt ändrat huset. Utbyggnader åt tre håll, verandor, korrugerad plåt istället för falsat plåttak, lastkaj, annan farstukvist, pelletssilo, galvad spiraltrappa för utrymning osv. Dessutom har det tillkommit ungefär fem bi-byggnader och ett anskrämligt stängsel.

Det borde man kunna argumentera är ett konkludent beteende, dvs att de genom sina handlingar visar att det inte råder förvanskningsförbud.

Dessutom, att byta ut pissgul färg mot grå är en droppe i havet jämfört med de ändringar de gjort. Liksom, hela deras argumentation blir bara löjlig.

Edit: Om något så har vi återställt en del. Tex är stängslet borta och ersatt av ett mer normalt staket, så det inte ser ut som ett fängelse. Två av verandorna är inte längre inglasade. Boden på baksidan som skymed både utsikt och fasaden är flyttad till vänstra kortsidan.

Edit 2: Här är platsen i Google Map, om ni vill ta en "streetview-promenad" i området och se hur husen ser ut. Streetviewbilderna är sen förra våren, så vissa saker som är gjorda ute finns inte med. https://www.google.com/maps/@60.3981009,15.8883596,19.75z?entry=ttu
 
Redigerat:
Claes Sörmland
Det där huset kan inte förvanskas, det representerar ingen bevarad byggnad från en viss tidsperiod eller arkitektonisk värde. Den gula färgen är någon sorts 80/90-talsvariant för kommunala byggnader. Om man nu inte vill hävda att byggnaden ska bevaras för att representera hur kommunalförvaltade byggnader under senare delen av 1900-talet såg ut.
 
 • Gilla
TickyNucker och 1 till
 • Laddar…
Huset är byggt i omgångar, med den äldsta biten från 1800-talet, och de nyaste från 1990-talet, och jag är rätt säker på att utsidan fått ett ansiktslyft varje gång...
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
T Troberg skrev:
Det borde man kunna argumentera är ett konkludent beteende, dvs att de genom sina handlingar visar att det inte råder förvanskningsförbud.
Det kan man förvisso tycka, men det är inte riktigt så man kan se det. Att kommunen eventuellt gjort fel är inte ett argument för att du också ska få göra det, det är ett argument till varför kommunen bör se över sina rutiner i sådana fall. Samt om det eventuellt går att utkräva något typ av ansvar från kommunens sida (vilket så klart inte kommer gå, det är ju mer eller mindre kommuners huvudsyfte ;) ). Dessutom kan det ju förhålla sig så att situationen ändrats och att det först på senare år blivit viktigt att bevara byggnadens särskilda värde. Kommunen kanske rent utav menar att det är just deras vidtagna åtgärder som gör byggnaden särskild värdefull ur ett historiskt, kulturhistoriskt, konstnärligt, eller miljömässigt perspektiv... Den uringula färgen är ju i vart fall iögonfallande och ger sköna gruppboende eller skolgårds-vibbar, helt klart en miljö värd att bevara ur ett kulturhistoriskt perspektiv ;)

Vidare är konkludent handlande ett begrepp som tar syfte på att avtal kan uppstå (eller förlängas) utan att ett formellt avtal ingåtts. Eftersom PBL inte är ett avtal är det svårt att nå framgång med just det resonemanget.
T Troberg skrev:
Dessutom, att byta ut pissgul färg mot grå är en droppe i havet jämfört med de ändringar de gjort. Liksom, hela deras argumentation blir bara löjlig.
Löjligt ja, men icke desto mindre så fungerar det inte att relativisera på det här sättet. Kommunens ingrepp kan aldrig rättfärdiga dina ingrepp, oaktat om dom är mindre eller större i omfattning. Två fel gör inte ett rätt, även om det ena felet är större än det andra.

Då tror jag snarare du vinner mer framgång genom att hävda att bestämmelsen inte överhuvudtaget är aktuell här och att kommunen misstolkat PBL. Du verkar ändå ha en del stöd i praxis för en sådan tolkning (oavsett hur länkad dom ska tolkas, torde den i vilket fall peka i riktningen att 8:13 PBL inte nödvändigtvis är applicerbart i ditt fall).
 
 • Gilla
cpalm
 • Laddar…
Claes Sörmland
Huset verkar från fotot ursprungligen vara målat i en ljusgrå/grågrön eller beige nyans med t ex mörkare röda eller gröna foder. Eftersom det var linoljefärg så fanns ett begränsat antal pigment att laja med. Grågrön umbra eller rödaktiga järnoxider. Och till detta moderna kromoxidgrön som ju dock ofta fick en kallgrön, nästan blå ton i kombination mot vitt.
 
 • Gilla
TickyNucker
 • Laddar…
C cpalm skrev:
Min sammanfattning av det aktuella stycket var inte ens ett försök till någon tolkning.
Med tanke på att du "missar" en del viktiga detaljer kanske det istället var ett försök till "förvanskning" 😉

MÖD använder t.ex ordet "påtagligt" före ordet "avvikelse" (vilket du inte gjorde i din sammanfattning). Sådana små detaljer är viktiga när man sysslar med myndighetsutövning...

I övrigt försöker jag absolut inte vilseleda någon. Jag skrev redan i inlägg #49 att bygglov och PBL egentligen inte är min grej.
 
Gammelnörden
För skojs skull provade jag att låta AI färglägga TS foto och det blev såhär;
Färglagd historisk bild på en grupp leende barn framför ett hus blandat i könsfördelning och åldrar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
 • Gilla
 • Haha
Heidina och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Coolt! Men brunmålat plåttak... det är väl en 70-talsgrej. Jag gissar på järnoxidrött eller möjligen kromoxidgrönt.
 
 • Gilla
Gammelnörden
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.