Byggahus.se
Grannen har olovligt fällt ner ett träd (tall) på min tomt. Trädet var fullvuxen, lite över 12 m. Efter konfrontation är grannen villig att betala skadestånd. Vad anser ni är en rimlig ersättning/belopp? Finns ju skräckhistorier där vissa fått betala skyhöga summor, 50-100k kr. Någon som varit med om något liknande och blivit ersatta (alternativt blivit skadeståndsskyldiga och kan ge en summa ;)

Har läst lite gamla trådar men på dessa framgår inte något konkret pris. Vet att det är olika faktorer som spelar in. Men vad anser ni kan vara en skälig summa?
 
Grundtanken med ett skadestånd är ju att du som drabbad ska ersättas för skadan som grannen har orsakat. Vilken skada har du råkat ut för? Är det förlust av t ex veden eller kan din fastighets värde ha påverkats på något sätt?
 
Det enkla svaret är att familjen bara velat ha kvar trädet på sin plats, och inte ha obehöriga som gör som de vill på annans mark.
 
Om inte trädet hade varit mig väldigt kärt hade jag nog nöjt mig med att få grannen till punkten att han är villig att betala något, sedan låta det vara. Ni ska ju träffas över staketet imorgon också.
Kanske räcker det med att han kapar upp stammen till ved åt dig?

Lite beror det förstås på situationen i övrigt också, anledningen till att trädet togs ner, er relation tidigare osv.
 
En "kompis" renoverade gammalt hus för försäljning. Avverkade 5 halvstora askar för att förbättra havsutsikten. Bonden som ägde marken dök upp, minst sagt 😠. "Kompisen" håvade upp ur fickan 10' och stack i bondens näve. Bonden bara nickade och gick.
Husförsäljningen gick mycket bra😉.
 
Det enkla svaret är att familjen bara velat ha kvar trädet på sin plats, och inte ha obehöriga som gör som de vill på annans mark.
Det är två frågor. Dels har du skadeståndsfrågan som alltså ska ersätta (men ej överkompensera) för skadan som har uppstått vid trädfällningen. Dels har du den brottsliga gärningen, alltså skadegörelsen. Den senare lämnar jag därhän eftersom den vanligen löses med hjälp av polis/åklagare och straffet regleras av brottsbalken.

I praktiken handlar skadeståndsfrågan om fastighetens minskade försäljningsvärde, t ex om trädfällningen har ökat insynen från grannen så att priset kan tänkas sjunka för att fastigheten estetiskt har försämrats så att värdet sjunker. Naturligtvis beror detta på de enskilda omständigheterna i varje fall. Bor man t ex i skogsmark så lär skadan vara begränsad om ett enstaka skogsträd av många avverkas i tomtens utkant. Är det en trädfattig gårdsmiljö och det stora vackra vårdträdet tas ned så lär skadan vara större.

Det finns en HD-dom som är väldigt konkret och lättläst. Den gäller tre olovligt fällda tallar i utkanten av en tomt på Gotland, https://lagen.nu/dom/nja/2015s199

HD uppskattade det nedsatta värdet på fastigheten 2015 till 30 000 kr och vedvärdet till 3 600 kr. Så skadeståndet hamnade på strax över 30 000 kr för de tre tallarna (som var något större/äldre än TS och där nedtagningen minskade tomtens avskärmning på ett för fastighetsvärdet negativt sätt.) Med tanke på bostadsmarknadens utveckling sedan 2015 och inflationen så lär detta belopp ligga högre idag.

Så det behövs konkreta argument i TS fall hur (om alls) trädfällningen har försämrat värdet på fastigheten. Saknas sådana argument så handlar skadeståndet mest om vedvärdet.
 
Redigerat:
Det låter som en medveten handling för att få mer sol eller liknande så vad det kostar att ersätta trädet är rimligt. Speciellt om det var ett av få träd på tomten/på den platsen. Nu tvivlar jag på att det går att ersätta en tall i den storleken så vill du ha ett nytt träd så välj något annat. Eller ta pengarna och köp ett mindre träd som får växa till sig.
Var det ett av flera träd i en skogsdunge och det viktiga inte är att få ett nytt träd så 20 kkr till läkare utan gränser, cancerfonden etc.

Att låta någon kapa träd utan lov ich nöja sig med veden är inget jag någonsin skulle fundera på. Veden ör ju redan min som någon i så fall stjäl och sedan betalar med...
 
Grannen har olovligt fällt ner ett träd (tall) på min tomt. Trädet var fullvuxen, lite över 12 m. Efter konfrontation är grannen villig att betala skadestånd. Vad anser ni är en rimlig ersättning/belopp? Finns ju skräckhistorier där vissa fått betala skyhöga summor, 50-100k kr. Någon som varit med om något liknande och blivit ersatta (alternativt blivit skadeståndsskyldiga och kan ge en summa ;)

Har läst lite gamla trådar men på dessa framgår inte något konkret pris. Vet att det är olika faktorer som spelar in. Men vad anser ni kan vara en skälig summa?
För ofoget att fälla träd på din tomt 30.000 kr.
 
Lite mer info...
Varför fälldes trädet? Har det med utsikt t.ex. att göra? Hade du tidigare sagt nej?

Om det var helt oskyldigt hade jag sagt 5000 kr.

Om det handlar typ om att han ville ha bättre utsikt och tidigare fått nej från dig hade jag sagt 50 000 kr.
 
Finns ju skräckhistorier där vissa fått betala skyhöga summor, 50-100k kr.
Det är från en tid då domstolar räknade återplanteringskostnad även för vuxna träd enligt något som kallas Alnarpsmodellen. Högsta domstolen satte stopp för det 2015.

Så nu är vi tillbaka på förändringen av fastighetsvärdet. Vilket också är knepigt då den förorättade ju oftast tycker att kränkningen är det stora problemet, något svensk rätt tar relativt lite hänsyn till.
 
Det enkla svaret är att familjen bara velat ha kvar trädet på sin plats, och inte ha obehöriga som gör som de vill på annans mark.
Som så mycket annat så kokar det till att du får välja mellan att ha en god relation med grannen kontra att få ut så mycket pengar som möjligt, det svåra är att hitta en medelväg. Var det med uppsåt grannen såga ner trädet, alltså att han helt omöjligt kan ha undgått att det var ditt träd han såga ner eller var det bara ett misstag där man kan förstå att gränsen kanske är lite otydlig här och en person som gillar handling framför tankeverksamhet kan ha missuppfattat?

Vill du behålla en god relation med grannen skulle jag låta han bekosta en kärra ved till dig och återplantera något liknande. I annat fall hade jag gått all-in på pengarna men här beror det lite på hur trädet står, har du en stor fastighet och trädet står i något undangömd del som inte påverkar närmaste området kring huset så lär du inte få många kronor i skadestånd ens i rätten. Är det ett centralt placerat träd mitt på gräsmattan som ramar in utsikt etc. och utgör pricken över i'et har du mycket mer att hämta. Som Sörmland skriver är det fastighetsvärdet som utgör grunden för hur mycket skadestånd du kan få.
 
Så nu är vi tillbaka på förändringen av fastighetsvärdet. Vilket också är knepigt då den förorättade ju oftast tycker att kränkningen är det stora problemet, något svensk rätt tar relativt lite hänsyn till.
Där finns ju möjligheten att anmäla grannen för skadegörelse till polisen (vilket detta typiskt är enligt HD-domen) så rappar rättssystemet i bästa fall upp grannen med dagsböter. D v s det är samhället som straffar grannen för dennes kriminella beteende.
 
Grannen har olovligt fällt ner ett träd (tall) på min tomt. Trädet var fullvuxen, lite över 12 m. Efter konfrontation är grannen villig att betala skadestånd. Vad anser ni är en rimlig ersättning/belopp? Finns ju skräckhistorier där vissa fått betala skyhöga summor, 50-100k kr. Någon som varit med om något liknande och blivit ersatta (alternativt blivit skadeståndsskyldiga och kan ge en summa ;)

Har läst lite gamla trådar men på dessa framgår inte något konkret pris. Vet att det är olika faktorer som spelar in. Men vad anser ni kan vara en skälig summa?
Begär du förmycket så kommer sannolikt grannen att inte betala något skadestånd frivilligt.
10-20k kanske fungerar men över det så tror jag att det blir problem och då får du ta det till rätten.

Så det är också en parameter att väga in, jag antar att du inte vill ha någon utdragen civilrättsligprocess och kostsam.
 
Där finns ju möjligheten att anmäla grannen för skadegörelse till polisen (vilket detta typiskt är enligt HD-domen) så rappar rättssystemet i bästa fall upp grannen med dagsböter. D v s det är samhället som straffar grannen för dennes kriminella beteende.
Fast vad händer om grannen nekar att det han som har gjort det till polisen. Vad är då sannolikheten att det händer något?