Teknik, El & Teknik

Så förstärker man bäst mobilsignalen

Forskning kring mobilsignaler visar att inomhusantenner är bästa förstärkaren.

Välisolerade hus är bra ur energisynpunkt men sämre för mobiltäckningen. Forskare på RISE (tidigare SP) har därför undersökt hur mobilsignaler påverkas i flerbostadshus, och hur signalen kan förbättras på bästa sätt. Dämpningen i innerväggar av betong visade sig bli betydligt större än förväntat - 30-40 decibel vs 10-20 decibel. Och en enkel antennlösning gav bäst resultat.

- Det är inte energieffektivt att “skjuta” in mobilsignalen utifrån, genom täta isolerade byggnader. Det är flera gånger mer energieffektivt (i kWh per GB) att komma närmare till slutanvändarna via antennsystem inomhus, och kan vara en viktig helhetsaspekt för ett långsiktigt hållbart mobilnät. Till och med strålningen från mobilen är mindre i detta fall, säger Jan Welinder, elektronikexpert på RISE.

90 procent av de boende fick förbättrad mobiltäckning med hjälp av denna enkla antennlösning.

RISE undersökning visar också att fönster och dörrar står för en stor dämpning i lägenheter, men även där kunde man med ganska enkla medel förstärka signalen.

- Testad fristående dörr och fönster dämpar 0,8 – 2,6 GHz-signalen upp till 17 decibel. Genomsläppligheten kunde ökas med slitsar i metallskikt på dörren och fönstret, konstaterar de.

Dock finns det fortfarande mycket kvar att göra.

– Mätningarna och simuleringen visar att ganska små saker kan ha stor betydelse för mobiltäckningen. Men fler mätningar och strukturerade undersökningar krävs, säger Jan Welinder.