Teknik, El & Teknik

Radio och tv-avgiften ska ersättas med skatt?

En utredning ska avgöra om den omdebatterade radio- och tv-avgiften kan ersättas av en skatt.

Riksdagens kulturutskott har beslutat uppmana regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning för att ta reda på om radio- och tv-avgiften kan ersättas med finansiering via skattesedeln. Klart är redan att systemet som finns idag ska bort. Det som ska utredas är huruvida en skatt är rätt väg att gå.

– Det blir billigare att skatteverket tar hand om det här än Radiotjänst. Och det blir smidigare. Man behöver inte jaga enskilda personer för att de ser på tv i till exempel mobiltelefonen, säger kristdemokraten Lars-Axel Nordell.

Anledningen till beslutet uppges vara att nuvarande system inte fungerar tillräckligt bra efter det att Högsta förvaltningsrätten beslutat att Radiotjänst inte får ta ut avgift för datorer, surfplattor och mobiltelefoner - vilket gör att de som bara ser på tv den vägen får ett kryphål. Målet är att ta fram ett välfungerande system, och finansiering via skattesedeln ligger då närmast till hands.