Ekonomi

Såldes fler bostäder 2017 än året före

Bostadsförsäljningen tuffade på bra under förra året och ökade för både hus och lägenheter.

Såldes fler bostäder 2017 än året före

Foto: Svensk Fastighetsbyrå.

Mäklarstatistiks siffror för bostadspriserna senaste månaden visar på en prisnedgång både för bostadsrätter (-3 procent) och hus (-2 procent). Detta samtidigt som Statistiska Centralbyråns siffror för några dagar sedan visar på en prisuppgång för hus senaste tremånadersperioden.

- Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 90 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med, förklarar Svensk Mäklarstatistik.

Enligt deras siffror minskar huspriserna både på en och tre månaders sikt. På en månad har de tappat två procent i värde, och på tre månader har de sjunkit tre procent. På årsbasis håller de sig dock på plus med sina fem procent upp.

- Årsutvecklingen för huspriserna i länen är överlag positiv, 18 län hamnade på plus och bara 3 län på minus, säger Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Husprisernas siffror är också mer positiva än bostadsrätternas, där de senare backar både på en, tre och tolv månaders sikt.

Säljs många bostäder

Trots de senaste månadernas negativa prisutveckling så görs det många affärer. Det såldes totalt sex procent fler hus och fyra procent fler bostadsrätter 2017 än 2016.

- Det sammanlagda värdet för bostadsrätterna och villorna blev 425 miljarder kronor, en ökning mot 2016 med +14 procent. Och de tre storstadsområdena fortsätter att dominera, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i något av dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 75 procent av den totala omsättningen i riket. För villor är motsvarade andelar 30 procent av antalet och 50 procent av värdet, säger Hans Flink.

Positiv framtidstro

Det må vara en prisnedgång i statistiken, men flera mäklare rapporterar förändring på marknaden.

- De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på relativt kraftig sjunkande bostadspriser i slutet av 2017. Nu visar statistiken det våra mäklare känt av under hela hösten. Dock ser vi redan nu i januari tendenser till ökad efterfrågan igen, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, och fortsätter:

- Många mäklare rapporterar om fler folk på visningarna och att säljare och köpare kan mötas på ett annat sätt än innan jul. Det är dock tidigt att dra slutsatser och vi får se om förändringen kommer hålla i sig under kommande veckor och våren.

Prisstatistik villor, december 2017 

Villor 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket - 2% - 3% + 5% 2 814 000
Stor-Stockholm - 3% - 6% - 1% 5 271 000
Stor-Göteborg - 1% - 3% + 4% 4 335 000
Stor-Malmö - 1% - 3% + 7%

3 573 000

Prisstatistik bostadsrätter, december 2017 

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 3% - 7% - 2% 34 944
Centrala Stockholm - 3% - 8% - 5% 83 780
Stor-Stockholm - 3% - 7% - 6% 53 998
Centrala Göteborg - 2% - 6% + 3% 58 253
Stor-Göteborg - 2% - 6% + 4% 42 650
Centrala Malmö - 2% - 4% + 5% 29 631
Stor-Malmö - 2% - 8% + 8% 26 399