Juridik, Ekonomi

Radonbidraget kommer tillbaka enligt regeringens budget

Radonbidraget avskaffades 2014, men nu vill regeringen återinföra det.

Radonhus.

Radonhus. Foto: Emil Bengtsson/Strålsäkerhetsmyndigheten.

Regeringen planerar att återinföra radonbidraget. Det förväntas dessutom bli större än det tidigare, med fler informationsinsatser för att nå ut med att det finns.

Radonbidraget avskaffades 2014. Men problemet med radon består, och för att komma tillrätta med det och de sjukdomsfall som grundämnet orsakar hoppas man att fler ska välja att sanera om staten står för en del av kostnaden.

- Vi vet att det är hundratusentals bostäder som fortfarande har för höga radonhalter, både i egnahem och i flerfamiljsbostäder, säger bostadsminister Peter Eriksson till Ekot, och fortsätter:

- Vi kommer att avsätta särskilda pengar för att få ett statligt stöd, som förhoppningsvis blir lite större än tidigare. Det kommer att handla om storleksordningen 100 miljoner kronor för de närmaste tre åren.