Ekonomi

"Nybyggen bör undantas från amorteringskravet"

Partierna är överens, blocköverskridande, om att nyproduktionen inte får påverkas av amorteringskravet.

Att bostadsbristen är ett faktum är det ingen som hymlar med. Samtidigt vill politikerna se att hushållens skuldsättning sänks för att trygga svensk ekonomi. Som en form av mellanväg har allianspartierna presenterat ett förslag där nybyggda bostäder undantas från amorteringskravet, och finansmarknadsminister Per Bolund säger idag till tidningen Dagens Industri att de är öppna för att se över förslaget.

- Det finns ingen som har något att vinna på om nyproduktionen skulle minska, säger han.

Både regeringen, alliansen och byggbolagen uttalar sig positivt kring förslaget. Finansmarknadsministern ser även positivt på att bankerna nu skärper sina riktlinjer för amortering, men säger samtidigt att en sådan åtgärd inte utesluter ett amorteringskrav.