Ekonomi

Kommer att byggas färre småhus än väntat

Branschorganisation sänker prognosen för antal påbörjade småhus.

Nyproduktionen av småhus väntas minska.

Nyproduktionen av småhus väntas minska. Foto: Marlén Eskilsson.

Prognosen för hur många hus som byggs i år sänks från 12 500 stycken till 12 000. Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) spår också att byggandet kommer att fortsätta att minska och sätter därför 2019 års prognos till 10 000 påbörjade småhus.

- Hårdare finansiella restriktioner och skärpa amorteringskrav leder tyvärr inte bara till lägre marknadspriser på nyproduktion utan även att nyproduktionen bromsar in. För att upprätthålla nyproduktionen måste kommuner och markägare följa med marknaden och anpassa sina priser till rådande finansiella förutsättningar vilket vi inte sett i någon nämnvärd utsträckning, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert hos TMF.

De anser att politikerna bör se över reglerna och skapa långsiktiga och blocköverskridande överenskommelser som gör marknaden mer stabil.

- Med rådande bostadsbrist måste alltid nyproduktionen värnas och just nu är den rejält utmanad och politikerna har inte levererat. På såväl riks- som på kommunal nivå vill vi nu se en vilja att detaljplanera och erbjuda mer mark för bostäder som folk har råd med, men också att banker och kreditinstitut visar en vilja att bidra till det. Vi har sett varsel i branschen och är oroliga, säger Gustaf Edgren.