Sänkt prognos för småhusbyggandet

Branschorganisation spår att det kommer att byggas färre hus än man först trodde i år.

Branschorganisation spår att det kommer att byggas färre hus än man först trodde i år. Foto: Älvsbyhus

TMF skruvar ner prognosen för antalet påbörjade småhus både i år och nästa år.

Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) sänker prognosen för antalet påbörjade småhus både 2019 och 2020. Orsaken är att man ser dämpade siffror som man framför allt tror beror på brist på tomtmark, svårigheter att få lån samt att regelverket på bostadsmarknaden är i förändring.

Prognosen sänks från 9 500 påbörjade småhus av trä till 9 000 stycken.

- Vi håller fast vid den kritik vi riktat mot Finansinspektionens amorteringskrav, men vi ser att marknaden nu börjar forma sig efter rådande omständigheter. Det primära problemet har hela tiden varit bankernas sätt att se på utlåningen givet FI:s regelverk, men vår uppfattning är att bankerna känner sig något tryggare nu än i vintras. Vi har sagt det förr och säger det igen - inget är mer skadligt för bostadsbyggandet än godtyckligt, kortsiktigt, förändrade spelregler. Regelverket måste vara brett politiskt förankrat, långsiktigt och förutsägbart, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert hos TMF.

Första halvårets orderingång 2019 visar på 3 082 småhus vilket innebär en minskning på fyra procent jämfört med samma period 2018.

Marknadsandelen för småhus sett till samtliga färdigställda bostäder utgjorde 22 procent i fjol.