Ekonomi

Här är det högst och lägst taxeringsvärden

Skiljer flera miljoner kronor mellan de dyraste och billigaste kommunerna.

Taxeringsvärden.

Taxeringsvärden. Grafik: SCB.

Danderyd har landets högsta genomsnittliga taxeringsvärden enligt Statistiska Centralbyrån. Deras siffror visar att taxeringsvärdet där snittar på 6 974 000 kronor, vilket är en kraftig skillnad mot landets lägsta genomsnittliga taxeringsvärden som du hittar i Åsele med sina 180 000 kronor.

Statistiken visar även att taxeringsvärdena för småhusenheter ökade med 29,6 miljarder i fjol. Totalt blev det en skillnad på 0,9 procent mellan 2015-2016.

I samband med publiceringen kritisterar Villaägarnas Riksförbund regeringen för att de inte är intresserade av att särskilja tomträtter från friköpta småhus i lag - detta ska ha framkommit vid en direkt fråga i riksdagen riktad till finansministern.

- Finansministern har inte förstått problemet. Om taxeringsvärdet för en tomträtt ska spegla 75 procent av marknadsvärdet måste man ta hänsyn till att det finns en värdeskillnad mellan tomträtter och friköpta småhus. Det kräver en lagändring. Annars blir effekten att tomträttshavarens hyra och friköpspris beräknas på ett för högt taxeringsvärde, säger Villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten.

De exemplifierar med två likadana småhus, varav det ena är en tomträtt med en årshyra till kommunen på 25 000 kronor och det andra är ett ägt småhus utan hyra, och frågar sig om köparna verkligen skulle vara beredda att betala lika mycket för husen.