Juridik, Ekonomi

Dom ändras för personer som avkodat betal-TV

Kraftigt sänkta straff för männen bakom det olagliga TV-nätverket i Jönköping.

Betal-TV-kanalerna är krypterade, men avkodningsutrustning kan dekryptera dem.

Betal-TV-kanalerna är krypterade, men avkodningsutrustning kan dekryptera dem. Bild: Byggahus.se

Från villkorlig dom och 16,9 miljoner kronor i skadestånd till en halv miljon kronor i skadestånd. De två män som gett ett antal personer fri tillgång till betal-TV hemma får sina straff kraftigt sänkta i hovrätten.

I domen som meddelas idag konstateras att bägge männen, 33 respektive 52 år, varit delaktiga i brottet, men att skadeståndet bör sänkas.

- I juli 2016 dömde Jönköpings tingsrätt två män för att ha drivit ett olagligt tv-nätverk så att flera hundra personer kunnat se TV-program från Canal Digital, Com Hem och Viasat utan att betala till TV-bolagen, skriver domstolen och fortsätter:

- Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att det har funnits ett olagligt TV-nätverk och att 33-åringen har deltagit i driften av det. När det gäller antalet användare har den utredning som lagts fram i målet gett stöd för att nätverket haft stor kapacitet och kunnat hantera många användare. Hovrätten har emellertid inte funnit att åklagaren har bevisat att det varit fler användare än vad 33-åringen själv har medgett, dvs. 20 personer, som faktiskt har getts tillgång till TV-bolagens program.

Dessutom anses 52-åringen bara ha medverkat i en mycket liten omfattning och han frikänns därför från ansvar och skadeståndsskyldighet i de delar som hovrätten har prövat.

33-åringen får däremot fortsatt villkorlig dom för brott mot lagen beträffande viss avkodningsutrustning samt krav på skadestånd. Skadeståndet sänks dock från 16,9 miljoner kronor till en halv miljon kronor.