Ekonomi

Amorteringskrav bekräftat för nya bolån

Lånar du mer än 50 procent av bostadens värde blir du framöver tvungen att amortera.

Idag beslutades det att amortering blir ett krav vid nya bolån med över 50 procents belåningsgrad. Nya bolån ska amorteras ned till 70 procent med 2 procents årlig amortering, därefter ned till 50 procent med 1 procents årlig amortering. Hushåll med tillfälligt ansträngd ekonomi ska dock ha rätt att göra uppehåll.

Med en belåningsgrad på 85 procent skulle således hushåll med lån på 2,5 miljoner kronor behöva amortera 4 200 kronor i månaden enligt de nya kraven, hushåll med lån på 1 miljon kronor får istället räkna med 1 700 kronor i månaden och hushåll med lån på 5 miljoner kronor måste amortera minst 8 300 kronor per månad.

Beslutet om amorteringskrav bygger på den växande skuldsättningen bland hushållen som länge oroat politiker och experter.

- Det som oroar FI är därför de negativa effekterna på Sveriges ekonomi, de så kallade makroekonomiska riskerna, som kan uppstå om något oväntat händer hushållen eller i omvärlden. Då kan konjunkturnedgångar fördjupas och tillväxten i ekonomin sänkas, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram detaljerna kring de nya reglerna. Detta beräknas, enligt uppgift från Finansinspektionen, ta ett par månader.